Centrum pro rodinný život, z.s.

Naším posláním je budování a podpora rodiny, jakožto přirozeného místa psychosociálního růstu člověka. Aktivity a činnosti Centra směřují k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství a rodinných vztahů. Čerpáme při tom z dlouholetých zkušeností a to od roku 1990, kdy naše Centrum vzniklo.

Sídlo:

Biskupské nám. 2
779 00 Olomouc

IČO: 14615240
Účet: 2800068926/2010 (Fio banka)
Personální obsazení:

Předseda: Mgr. Josef Záboj

Mobil: 720 110 750
Tel.: +420 587 405 250
E-mail: rodina@ado.cz
ID datové schránky: 9vprsc5

Co děláme?

Naše aktivity a činnosti směřují k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství a rodinných vztahů.

  • Programy pro rodiny (kurzy, semináře, poutě, dny pro rodiny a nabízíme i materiály pro společenství manželů)
  • Programy přípravy na manželství (Škola partnerství, příprava snoubenců na manželství)
  • Programy pro ženy  („Setkání žen na cestě života“, Víkend i letní pobyt pro ženy na cestě života“, vzdělávácí a formační setkání pro animátorky skupinek žen
  • Programy pro seniory (vzdělávácí a formační setkání pro animátory seniorů, příměstský tábor pro prarodiče s vnoučaty, letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty,  nabízíme i materiály pro společenství seniorů)
  • Programy pro nezadané (setkání pro nezadané: „Sejdeme se v katedrále“, „Seznamovací kafe (Čaj, Pouť) pro nezadané“)
  • Programy pro muže (semináře, Pěší pouť tatínků a dětí, Pouť pro otce s dětmi, „Víkend tátů s dětmi“)
  • Vzdělávací činnost (kurzy efektivního rodičovství (KER) a přirozeného plánování rodičovství (PPR) , vzdělávání lektorů pro přípravu snoubenců na manželství a další)
  • Publikační a informační činnost zaměřenou na problematiku rodiny především prostřednictvím našeho časopisu Rodinný život
  • Poradenská činnost (manželské a rodinné poradenství, poradenství pro rodiče, poradenství v obtížních životních situacích, pastorálně-terapeutické poradenství)
  • Přednášková činnost- naše přednášky pokrývají širokou škálu témat a jsou určeny pro různé cílové skupiny

PODPORUJÍ NÁS: