Rok svatého Josefa

Dne 8. prosince 2020 u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve papež František vyhlásil rok sv. Josefa jako zvláštní příležitost k prohloubení vztahu s tímto vyjímečným světcem a také vztahů v našich vlastních rodinách.

Modlitba ke sv. Josefovi

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie!

Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.

Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu,
a ochraňuj nás před každým zlem.

Amen.

 

Během celého roku tak můžeme využít různých přednášek, modliteb či jiných příležitostí k uctění tohoto světce a načerpání mnohých milostí tolik potřebných pro nás i naše bližní. Níže přinášíme podněty k inspiraci z různých zdrojů.

Patris corde

Apoštolský list u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve.
Dekret Apoštolské penitenciárie, kterým se uděluje zvláštní dar odpustků u příležitosti roku sv. Josefa.

PŘEDNÁŠKY

Václav Čáp: Josef, vzor žité víry

Přednáška se konala v březnu 2021 v Římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně v rámci online postní duchovní obnovy.