Rok svatého Josefa

Dne 8. prosince 2020 u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve papež František vyhlásil rok sv. Josefa jako zvláštní příležitost k prohloubení vztahu s tímto vyjímečným světcem a také vztahů v našich vlastních rodinách.

Modlitba ke sv. Josefovi

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie!

Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.

Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu,
a ochraňuj nás před každým zlem.

Amen.

 

Během celého roku tak můžeme využít různých přednášek, modliteb či jiných příležitostí k uctění tohoto světce a načerpání mnohých milostí tolik potřebných pro nás i naše bližní. Níže přinášíme podněty k inspiraci z různých zdrojů.

Patris corde

Apoštolský list u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve.
Dekret Apoštolské penitenciárie, kterým se uděluje zvláštní dar odpustků u příležitosti roku sv. Josefa.

PŘEDNÁŠKY

Václav Čáp: Josef, vzor žité víry

Přednáška se konala v březnu 2021 v Římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně v rámci online postní duchovní obnovy.

Zasvěcení sv. Josefovi

Jedná se o program 33 denní přípravy a závěrečného zasvěcení se sv. Josefovi, které je doplněno množstvím informací, textů, modliteb… Bez velkého přehánění by se dalo říci, že všeho, co kdy bylo k tématu sv. Josefa sepsáno.

Kniha vyšla na začátku roku 2020 a jejím autorem je kněz Donald Calloway, MIC. Vyšla s velkou touhou, aby v tomto výročním roce 150 let od vyhlášení svatého Josefa patronem církve papežem Piem XI. současný papež František vyhlásil Rok svatého Josefa… Dne 8. prosince 2020 se tak stalo.

„Dnes mají lidé mimořádný zmatek v pojmu ‚manželství‘; co znamená být mužem a co ženou. Existuje gender ideologie – lidé ani nevědí dnes na jaké WC, do jakých sprch a do jaké šatny mají chodit. Potřebujeme hlavu Svaté Rodiny – našeho duchovního otce, sv. Josefa, aby nám pomohl obnovit správný řád věcí. Tím, že ho postavíme do této krize a zmatku, v nichž žijeme, můžeme se naučit, co znamená, když se řekne, že muž je hlavou rodiny (domácnosti). Taková slova však vzbuzují dnes v lidech hrůzu. Ptají se ‚o čem to vůbec mluvíte?‘ Všechno to však musíme pochopit správně: Sv. Josef je služebníkem – je tím, kdo se obětuje. Která žena by něco takového nechtěla? Která žena by nechtěla mít takového muže? muže, který je služebníkem a zároveň lídrem, pokorným a milujícím, a přece silným; takovým, co se nebojí učinit rozhodnutí. Toto vše mám z litanií ke sv. Josefovi, ve kterých jsou vyjmenovány všechny jeho ctnosti, jeho hlavní ctnosti: nejčistší, nejmoudřejší …“

Více zde.

Články