Vdané, svobodné, vdovy či rozvedené ženy se vždy setkávaly, aby spolu sdílely své radosti i starosti, čerpaly inspiraci či zkušenosti a pomáhaly si nést břemena, která přinášel život. Dnes už se ženy neschází u petrolejky a draní peří, ale mohou využít různá společenství či jiné příležitosti, kde se mohou vzájemně sdílet.

Aktuální akce pro ženy