Poradenství

V životě se občas vyskytnou chvíle, kdy si neumíme poradit sami, potřebujeme situaci nahlédnout z jiného zorného úhlu či přímo nasměrovat od odborníka. Naše Centrum zprostředkovává odborné poradenství v různých oblastech a situacích lidského života. Níže naleznete přehled oblastí, kterými se naše poradenství zabývá, a další potřebné informace.

Jak se objednat:

Poradenství probíhá na adrese:

Mariánská 9,
779 00 Olomouc

 

Konkrétní termín si můžete objednat telefonicky:
587 405 250,
587 405 251,
720 110 750

Dotaz týkající se našich poradenských služeb můžete taktéž napsat na rodina@ado.cz nebo zavolejte.

Ceník poradenství:

Klient:

cena/setkání plná finanční účast klienta 600 Kč/hodina párová terapie
700 Kč/1,5 hodina /pár

Klient v sociální/hmotné nouzi:

  • po osobní konzultaci s poradcem může získat výjimku z finanční spoluúčasti
1. – 5. setkání finanční spoluúčast klienta 300 Kč/hodina  párová terapie
400 Kč/1,5 hodina /pár
6. a další setkání  plná finanční účast klienta 600 Kč/hodina párová terapie
700 Kč/1,5 hodina /pár

Pastorálně-terapeutická poradna MUDr. Jitky Krausové:

cena/setkání pro klienty zcela dotované 0.- Kč

 

ZPŮSOB ÚHRADY:

  • v hotovosti na začátku setkání v poradně
  • předem převodem na účet jednotlivého poradce, u kterého je setkání realizováno:
Mgr. Pavlína Fremlová 670100-2219782456/6210
Mgr. Michaela Chaloupková 161634434/0300
Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková 3800648319/0800

ODHLAŠOVÁNÍ

Pokud se předem včas odhlásíte, bude váš příspěvek na poradnu převeden na další setkání nebo vám budou peníze vráceny.  V případě odhlášení konzultace méně než 24 hodin před nahlášenou schůzkou nebo nedostavením se na konzultaci, se finanční prostředky nevrací.

DAR NA PORADENSTVÍ

Pokud je to pro vás možné, podpořte formou daru naši poradenskou činnost a klienty, kteří ze svých možností na poradenství sami nedosáhnou.
Svůj dar můžete poslat na účet: Účet: 2800068926/2010 (Fio banka). Do poznámky uveďte „dar na poradenství“.

Oblasti poradenství:

PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENTSTVÍ PRO DOSPĚLÉ

Mgr. Michaela Chaloupková, psycholožka

Problematika zdravé sebedůvěry, odpuštění, mezilidských vztahů – manželské a partnerské, mezigenerační, pracovní, duševní onemocnění v rodině, doprovázení náročnými životními etepami v různých fázích života.

Více o mě:

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, mám psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a výcvik v metodě Open dialogy pro podporu a kumunikaci duševně nemocného s jeho rodinou a blízkými. Duševně nemocným klientům se věnuji celoživotně.

Zajímá mně problematika duševní nemoci, lidského zrání a zdravé sebehodnoty, nabízím psychoterapeutické doprovázení jednotlivcům i párům.

PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ, DĚTI A MLÁDEŽ OD 15 LET

Mgr. Pavlína Fremlová, psycholožka

Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích, také s problémy po traumatu ovdovění, úmrtí v rodině.

Více o mě:

Mgr. et Ing. Pavlína Fremlová, psychoterapeutka,

zaměřuji se na léčbu traumatu a rodinné vztahy. Jsem absolventkou výcviku v logoterapii a existenciální analýze a frekventantkou výcviku v EMDR.

Kontakty: 777 988 964, pavlina.fremlova@gmail.com

PORADENSTVÍ PRO RODIČE, MANŽELSKÉ PÁRY V KRIZI, INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka, andragožka

Poradenství, podpora a doprovázení při hledání řešení v čase náročné životní etapy, v čase manželské krize. Mentoring osobám, které hledají nové, efektivnější přístupy k dětem, s cílem obnovovat, posilovat a uzdravovat vztah s dítětem, zejména (ale nejenom) v čase jejich dospívání.

Přihlášení přes email: korenkovam@email.cz.

Více o mě:

Motto: Každá situace, kterou prožíváme, má své řešení.

„Mou srdcovkou je zejména práce s rodiči a podpora jejich kompetencí. Věnuji se ale i vztahovým otázkám, zejména pak  v situacích, kdy rodiče prochází manželskou krizí, či rozvodem. V takovém případě jim chci pomoci nacházet přijatelné (komunikační) strategie, díky kterým mají šanci to náročné období spolu lépe zvládnout. A protože to bývá období plné vzájemného zraňování se a nedůvěry, snažím se je motivovat k takovým způsobům komunikace, skrze které budou schopni sdělit tomu druhému vše, co jim leží na srdci, umět ventilovat své emoce, avšak vše kultivovaným a pro druhého partnera přijatelným způsobem.

Edukaci zaměřuji také na práci s dětmi, neboť jsou to právě ony, které za všech okolností potřebují cítit lásku, přijetí  a porozumění ze strany obou rodičů.

Abych Vám mohla být tímto průvodcem na cestě, musela jsem projít toto formací:

„Jsem absolventkou specializačního studia psychologie FF Masarykovy Univerzity  v Brně, absolventkou psychoterapeutického výcviku TPO (žačkou PhDr. Jiřiny Prekopové), absolventkou CMTF  Univerzity Palackého, a v současné době procházím výcvikem v tzv. Transformativním přístupu ke zvládání konfliktů. V mém přístupu ke klientovi mě také silně ovlivnily principy tzv. Individuální psychologie, a z tohoto přístupu vycházející možnosti práce.“

PASTORÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ

MUDr. Jitka Krausová, OV, psychiatr

  • Duchovní a duchovně psychické problémy (víry, modlitby, povolání atd.), patologie víry (skrupule atd.),
  • deprese, úzkostné poruchy apod. – komplexní přístup (biopsychospirituální)
  • poradenství pro příbuzné psychicky nemocných.

Poradenství není určené pro klienty se závislostí, poruchy příjmu potravy, dlouhodobé psychoterapie, manželské a vztahové problémy. Nenahrazuje léčbu léky a psychiatra.

  • Mailová poradna:
    dotazy na problémy psychické, duchovní a oblast alternativní medicíny.

Pro kněze, duchovní, církevní pracovníky konzultace svěřených problémů i telefonicky.

Podporují nás:

Další možnosti poradenství

KRIZOVÁ POMOC – CHARITA OLOMOUC

Poskytuje okamžitou psychologickou a sociální pomoc a podporu lidem v akutní krizi (vztahové problémy, zhoršení psychického stavu, neočekávaná ztráta bydlení, domácí násilí aj.) 

Webové stránky

DLUHOVÁ PORADNA – CHARITA OLOMOUC

Poskytujeme odborné informace lidem v dluhové krizi. Společně hledáme východisko z dluhových obtíží a nabízíme možnosti zvládání situace. Služba je poskytována zdarma.

Webové stránky

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY

Nabízí podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy.

Webové stránky

PORADNA AQUA VITAE

Nejen pro ženy v tísni. Linka pomoci poskytuje krizovou intervenci ženám i jejich rodinám v období očekávání narození dítěte, při vyrovnávání se se stavem po potratu umělém i spontánním, při nečekaném těhotenství…

Webové stránky