Poradenství

V životě se občas vyskytnou chvíle, kdy si neumíme poradit sami, potřebujeme situaci nahlédnout z jiného zorného úhlu či přímo nasměrovat od odborníka. Naše Centrum zprostředkovává odborné poradenství v různých oblastech a situacích lidského života. Níže naleznete přehled oblastí, kterými se naše poradenství zabývá, a další potřebné informace.

Jak se objednat:

Poradenství probíhá na adrese:

Biskupské nám. 2
779 00 Olomouc

 

Konkrétní termín si můžete objednat telefonicky:
mobil: 720 110 750

 

Dotaz týkající se našich poradenských služeb můžete taktéž napsat na rodina@ado.cz nebo zavolejte.

Ceník poradenství:

První setkání pro klienty je zcela dotované 0.- Kč
Druhé a další setkání finanční spoluúčast klienta 200 Kč/hodina párová terapie 300 Kč/1,5 hod.
Klient v sociální či hmotné nouzi po osobní konzultaci s poradcem může získat výjimku z finanční spoluúčasti
Pastorálně-terapeutická poradna MUDr. Jitky Krausové pro klienty je zcela dotované 0.- Kč

 

ZPŮSOB ÚHRADY:

  • v hotovosti za začátku setkání v poradně
  • předem převodem na účet Centra pro rodinný život, z.s.

Účet: 2800068926/2010 (Fio banka)
VS: dle poradce  (511 Fremlová, 512 Kořenková, 513 Linhartová, 514 Mačák,
510 DAR NA PORADNU)

ODHLAŠOVÁNÍ

Pokud se předem včas odhlásíte, bude váš příspěvek na poradnu převeden na další setkání nebo vám budou peníze vráceny.  V případě odhlášení konzultace méně než 24 hodin před nahlášenou schůzkou nebo nedostavením se na konzultaci, se finanční spoluúčast nevrací.

Poradenské služby můžete podpořit i svým finančním darem a pomoci tak těm, kteří jsou v obtížných finančních situacích. U svého daru uveďte var. symbol 510. U  částky nad 1000 Kč, vám na požádání rádi vypíšeme potvrzení o přijetí daru k uplatnění při odpočtu z daní.

Oblasti poradenství:

PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ, DĚTI A MLÁDEŽ OD 15 LET

Mgr. Pavlína Fremlová, psycholožka

Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích, také s problémy po traumatu ovdovění, úmrtí v rodině.

Více o mě:

Mgr. et Ing. Pavlína Fremlová, psychoterapeutka,

zaměřuji se na léčbu traumatu a rodinné vztahy. Jsem absolventkou výcviku v logoterapii a existenciální analýze a frekventantkou výcviku v EMDR.

MANŽELSKÉ, RODINNÉ I OSOBNÍ PORADENSTVÍ

Mgr. Marie Linhartová, psycholožka

Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích. Lze objednávat dospělé a mládež od 15 let.

Více o mě:

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2017 se věnuji ve zdejší poradně individuálnímu i párovému poradenství a pracuji také jako školní psycholožka. Dokončuji psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na řešení.

Zajímám se o vztahové poradenství, koučink, pozitivní psychologii, relaxace, práci s emocemi a doprovázení lidí v těžkých životních situacích.

Věřím, že každý člověk má nějaké dary, zdroje, které mu mohou pomoci zvládnout to, co zrovna prožívá. Baví mě být při tom, když klienti své zdroje objevují a zjišťují, jak je mohou využít v tom, co právě řeší.

Mgr. Dušan Mačák, psycholog

Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích, problémy v nezaměstnanosti a obtížných životních situacích. Různé termíny.

Více o mě:

Zaměřuji se zejména na krizové situace u jednotlivců, párů, rodin, řešení problémů v rámci rodinného systému, podporu lidem se zdravotním znevýhodněním, oblast sociálně – právní problematiky.

Absolvoval jsem výcvik v krizové intervenci a výcvik s arteterapeutickým zaměřením. V současnosti jsem frekventantem komplexního psychoterapeutického výcviku.

PORADENSTVÍ PRO RODIČE, MANŽELSKÉ PÁRY V KRIZI, INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka, andragožka

Poradenství, podpora a doprovázení při hledání řešení v čase náročné životní etapy, v čase manželské krize. Mentoring osobám, které hledají nové, efektivnější přístupy k dětem, s cílem obnovovat, posilovat a uzdravovat vztah s dítětem, zejména (ale nejenom) v čase jejich dospívání.

Přihlášení přes email: korenkovam@email.cz.

Více o mě:

Motto: Každá situace, kterou prožíváme, má své řešení.

„Mou srdcovkou je zejména práce s rodiči a podpora jejich kompetencí. Věnuji se ale i vztahovým otázkám, zejména pak  v situacích, kdy rodiče prochází manželskou krizí, či rozvodem. V takovém případě jim chci pomoci nacházet přijatelné (komunikační) strategie, díky kterým mají šanci to náročné období spolu lépe zvládnout. A protože to bývá období plné vzájemného zraňování se a nedůvěry, snažím se je motivovat k takovým způsobům komunikace, skrze které budou schopni sdělit tomu druhému vše, co jim leží na srdci, umět ventilovat své emoce, avšak vše kultivovaným a pro druhého partnera přijatelným způsobem.

Edukaci zaměřuji také na práci s dětmi, neboť jsou to právě ony, které za všech okolností potřebují cítit lásku, přijetí  a porozumění ze strany obou rodičů.

Abych Vám mohla být tímto průvodcem na cestě, musela jsem projít toto formací:

„Jsem absolventkou specializačního studia psychologie FF Masarykovy Univerzity  v Brně, absolventkou psychoterapeutického výcviku TPO (žačkou PhDr. Jiřiny Prekopové), absolventkou CMTF  Univerzity Palackého, a v současné době procházím výcvikem v tzv. Transformativním přístupu ke zvládání konfliktů. V mém přístupu ke klientovi mě také silně ovlivnily principy tzv. Individuální psychologie, a z tohoto přístupu vycházející možnosti práce.“

PASTORÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ

MUDr. Jitka Krausová, OV, psychiatr

  • Duchovní a duchovně psychické problémy (víry, modlitby, povolání atd.), patologie víry (skrupule atd.),
  • deprese, úzkostné poruchy apod. – komplexní přístup (biopsychospirituální)
  • poradenství pro příbuzné psychicky nemocných.

Poradenství není určené pro klienty se závislostí, poruchy příjmu potravy, dlouhodobé psychoterapie, manželské a vztahové problémy. Nenahrazuje léčbu léky a psychiatra.

  • Mailová poradna:
    dotazy na problémy psychické, duchovní a oblast alternativní medicíny.

Pro kněze, duchovní, církevní pracovníky konzultace svěřených problémů i telefonicky.

Další možnosti poradenství

KRIZOVÁ POMOC – CHARITA OLOMOUC

Poskytuje okamžitou psychologickou a sociální pomoc a podporu lidem v akutní krizi (vztahové problémy, zhoršení psychického stavu, neočekávaná ztráta bydlení, domácí násilí aj.) 

Webové stránky

DLUHOVÁ PORADNA – CHARITA OLOMOUC

Poskytujeme odborné informace lidem v dluhové krizi. Společně hledáme východisko z dluhových obtíží a nabízíme možnosti zvládání situace. Služba je poskytována zdarma.

Webové stránky

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY

Nabízí podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy.

Webové stránky

PORADNA AQUA VITAE

Nejen pro ženy v tísni. Linka pomoci poskytuje krizovou intervenci ženám i jejich rodinám v období očekávání narození dítěte, při vyrovnávání se se stavem po potratu umělém i spontánním, při nečekaném těhotenství…

Webové stránky