Poradenství

V životě se občas vyskytnou chvíle, kdy si neumíme poradit sami, potřebujeme situaci nahlédnout z jiného zorného úhlu či přímo nasměrovat od odborníka. Naše Centrum zprostředkovává odborné poradenství v různých oblastech a situacích lidského života. Níže naleznete přehled oblastí, kterými se naše poradenství zabývá, a další potřebné informace.

Jak se objednat:

Poradenství probíhá na adrese:

Biskupské nám. 2
779 00 Olomouc

 

Konkrétní termín si můžete objednat telefonicky:
mobil: 587 405 250-3

 

Dotaz týkající se našich poradenských služeb můžete taktéž napsat na rodina@ado.cz nebo zavolejte.

Ceník poradenství:

Klient:

cena/setkání plná finanční účast klienta 600 Kč/hodina párová terapie
700 Kč/1,5 hodina /pár

Klient v sociální/hmotné nouzi:

  • po osobní konzultaci s poradcem může získat výjimku z finanční spoluúčasti
1. – 5. setkání finanční spoluúčast klienta 300 Kč/hodina  párová terapie
400 Kč/1,5 hodina /pár
6. a další setkání  plná finanční účast klienta 600 Kč/hodina párová terapie
700 Kč/1,5 hodina /pár

Pastorálně-terapeutická poradna MUDr. Jitky Krausové:

cena/setkání pro klienty zcela dotované 0.- Kč

 

ZPŮSOB ÚHRADY:

  • v hotovosti na začátku setkání v poradně
  • předem převodem na účet jednotlivého poradce, u kterého je setkání realizováno:
Mgr. Pavlína Fremlová 670100-2219782456/6210
Mgr. Michaela Chaloupková 161634434/0300
Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková 3800648319/0800
Mgr. Dušan Mačák 2107111543/2700

DAR NA PORADENSTVÍ

Pokud je to pro vás možné, podpořte formou daru naši poradenskou činnost a klienty, kteří ze svých možností na poradenství sami nedosáhnou.
Svůj dar můžete poslat na účet: Účet: 2800068926/2010 (Fio banka). Do poznámky uveďte „dar na poradenství“.

ODHLAŠOVÁNÍ

Pokud se předem včas odhlásíte, bude váš příspěvek na poradnu převeden na další setkání nebo vám budou peníze vráceny.  V případě odhlášení konzultace méně než 24 hodin před nahlášenou schůzkou nebo nedostavením se na konzultaci, se finanční prostředky nevrací.

Podporují nás:

Oblasti poradenství:

PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENTSTVÍ PRO DOSPĚLÉ

Mgr. Michaela Chaloupková, psycholožka

Problematika zdravé sebedůvěry, odpuštění, mezilidských vztahů – manželské a partnerské, mezigenerační, pracovní, duševní onemocnění v rodině, doprovázení náročnými životními etepami v různých fázích života.

Více o mě:

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, mám psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a výcvik v metodě Open dialogy pro podporu a kumunikaci duševně nemocného s jeho rodinou a blízkými. Duševně nemocným klientům se věnuji celoživotně.

Zajímá mně problematika duševní nemoci, lidského zrání a zdravé sebehodnoty, nabízím psychoterapeutické doprovázení jednotlivcům i párům.

PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ, DĚTI A MLÁDEŽ OD 15 LET

Mgr. Pavlína Fremlová, psycholožka

Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích, také s problémy po traumatu ovdovění, úmrtí v rodině.

Více o mě:

Mgr. et Ing. Pavlína Fremlová, psychoterapeutka,

zaměřuji se na léčbu traumatu a rodinné vztahy. Jsem absolventkou výcviku v logoterapii a existenciální analýze a frekventantkou výcviku v EMDR.

Mgr. Dušan Mačák, psycholog

Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích, problémy v nezaměstnanosti a obtížných životních situacích. Různé termíny.

Více o mě:

Zaměřuji se zejména na krizové situace u jednotlivců, párů, rodin, řešení problémů v rámci rodinného systému, podporu lidem se zdravotním znevýhodněním, oblast sociálně – právní problematiky.

Absolvoval jsem výcvik v krizové intervenci a výcvik s arteterapeutickým zaměřením. V současnosti jsem frekventantem komplexního psychoterapeutického výcviku.

PORADENSTVÍ PRO RODIČE, MANŽELSKÉ PÁRY V KRIZI, INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka, andragožka

Poradenství, podpora a doprovázení při hledání řešení v čase náročné životní etapy, v čase manželské krize. Mentoring osobám, které hledají nové, efektivnější přístupy k dětem, s cílem obnovovat, posilovat a uzdravovat vztah s dítětem, zejména (ale nejenom) v čase jejich dospívání.

Přihlášení přes email: korenkovam@email.cz.

Více o mě:

Motto: Každá situace, kterou prožíváme, má své řešení.

„Mou srdcovkou je zejména práce s rodiči a podpora jejich kompetencí. Věnuji se ale i vztahovým otázkám, zejména pak  v situacích, kdy rodiče prochází manželskou krizí, či rozvodem. V takovém případě jim chci pomoci nacházet přijatelné (komunikační) strategie, díky kterým mají šanci to náročné období spolu lépe zvládnout. A protože to bývá období plné vzájemného zraňování se a nedůvěry, snažím se je motivovat k takovým způsobům komunikace, skrze které budou schopni sdělit tomu druhému vše, co jim leží na srdci, umět ventilovat své emoce, avšak vše kultivovaným a pro druhého partnera přijatelným způsobem.

Edukaci zaměřuji také na práci s dětmi, neboť jsou to právě ony, které za všech okolností potřebují cítit lásku, přijetí  a porozumění ze strany obou rodičů.

Abych Vám mohla být tímto průvodcem na cestě, musela jsem projít toto formací:

„Jsem absolventkou specializačního studia psychologie FF Masarykovy Univerzity  v Brně, absolventkou psychoterapeutického výcviku TPO (žačkou PhDr. Jiřiny Prekopové), absolventkou CMTF  Univerzity Palackého, a v současné době procházím výcvikem v tzv. Transformativním přístupu ke zvládání konfliktů. V mém přístupu ke klientovi mě také silně ovlivnily principy tzv. Individuální psychologie, a z tohoto přístupu vycházející možnosti práce.“

PASTORÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ

MUDr. Jitka Krausová, OV, psychiatr

  • Duchovní a duchovně psychické problémy (víry, modlitby, povolání atd.), patologie víry (skrupule atd.),
  • deprese, úzkostné poruchy apod. – komplexní přístup (biopsychospirituální)
  • poradenství pro příbuzné psychicky nemocných.

Poradenství není určené pro klienty se závislostí, poruchy příjmu potravy, dlouhodobé psychoterapie, manželské a vztahové problémy. Nenahrazuje léčbu léky a psychiatra.

  • Mailová poradna:
    dotazy na problémy psychické, duchovní a oblast alternativní medicíny.

Pro kněze, duchovní, církevní pracovníky konzultace svěřených problémů i telefonicky.

Další možnosti poradenství

KRIZOVÁ POMOC – CHARITA OLOMOUC

Poskytuje okamžitou psychologickou a sociální pomoc a podporu lidem v akutní krizi (vztahové problémy, zhoršení psychického stavu, neočekávaná ztráta bydlení, domácí násilí aj.) 

Webové stránky

DLUHOVÁ PORADNA – CHARITA OLOMOUC

Poskytujeme odborné informace lidem v dluhové krizi. Společně hledáme východisko z dluhových obtíží a nabízíme možnosti zvládání situace. Služba je poskytována zdarma.

Webové stránky

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY

Nabízí podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy.

Webové stránky

PORADNA AQUA VITAE

Nejen pro ženy v tísni. Linka pomoci poskytuje krizovou intervenci ženám i jejich rodinám v období očekávání narození dítěte, při vyrovnávání se se stavem po potratu umělém i spontánním, při nečekaném těhotenství…

Webové stránky