Společenství

„Žijeme s manželkou v oblasti, kde přijdete na mši a po ní zase odejdete, aniž byste s kýmkoliv prohodili slovo. Jsem vnitřně dosti nesmělý člověk, a proto jsem se trochu obával na tento víkend přijet. Ale to, co jsem zde s ostatními prožil, mi ukázalo, co je to vlastně křesťanské společenství, a objevil jsem v sobě touhu do nějakého takového společenství patřit.“

Kde najít společenství?

Rádi byste patřili do nějakého společenství, ale ve vašem okolí žádné není nebo nevíte, koho se zeptat? Nejjistější bývá zajít za místním knězem nebo se můžete obrátit na děkanátní centrum pro rodinu. Inspirovat se můžete také na webových stránkách arcidiecéze nebo jednotlivých řeholí a komunit, které často mívají širokou základnu spřízněných spolupracovníků pravidelně se setkávajích jak ke službě druhým, tak k vlastnímu obohacení na poli duchovním i vztahovém.

Řada společenství vyrostla na základě společně prožitého času na nějakém kurzu. Mládež může využít kurzy Animátor nebo partnerský kurz Škola partnerství. Manželským párům se nabízí kurzy, které jim pomohou získat ty pravé kompetence vedoucí ke krásnému, pevnému a stabilnímu manželství a zároveň je vyzbrojí do služby pomoci jiným za krásným manželstvím:

A pokud ani tudy cesta nevede, možná je na vás, abyste nějaké spolčo založili? Pak se vám mohou hodit například i tyto praktické rady pro zakladatele či vedoucího společenství.