Svatba v kostele

V Olomoucké arcidiecézi je příprava na manželství rozdělena na tzv. kněžskou a manželskou část. V praxi to znamená, že oba snoubenci absolvují část přípravy na manželství s knězem a druhou část s manželskými páry.  S přípravou začněte co nejdříve – z organizačních důvodů ideálně alespoň 6 měsíců před plánovaným termínem svatby. Obě části můžete absolvovat souběžně, nicméně ze všeho nejdříve nejprve navštivte kněze.

Kněžská část

 • Probírá se nejen průběh a náležitosti vlastního obřadu, ale také vlastní teologická podstata svátosti manželství, kterou se chystáte uzavřít.
 • Administrátor farnosti místa sňatku, oddávající a ten, který vás připraví, nemusí být jedna a tatáž osoba.  Zodpovědným za náležitosti sňatku je však administrátor farnosti, kde proběhne sňatek, proto je dobré zajít nejprve za ním.

Manželská část

 • Příprava je buď zdarma, nebo snoubenci přispívají na režijní náklady kurzu.
  U víkendových kurzů se hradí ubytování a strava.
 • I zde se bude mluvit o životě ve víře, ale také o konkrétních praktických tématech. Všechna setkání jsou vedená s důrazem na podporu komunikace mezi snoubenci. Lektoři postupně odpřednáší 4 témata a předloží snoubencům také různé tipy ke vzdělávání či k společně strávenému času.

témata

Já a moje rodina

Jaký vliv má na nás (náš pohled na svět, vztahy, které budujeme, způsob, jakým reagujeme,…) rodina, ze které pocházíme? Jak vztahy z původní rodiny ovlivňují očekávání, s nimiž přicházíme do manželství? Jak se odpoutat od zažitých vzorců chování, které mohou v manželství vyvolávat konfliktní situace? Jak si nastavit hranice ve vztahu k rodičům? V tomto setkání se pokusíme vám na dané otázky odpovědět.

Komunikace a řešení konfliktů

Budeme se zabývat tím, jaké jsou rozdíly mezi komunikací a vnímáním muže a ženy. Seznámíme se s některými komunikačními technikami, které by nám mohly pomoci rozvíjet naše schopnosti rozumět a naslouchat si. Budeme hovořit také o potřebě odpuštění ve vztahu, o úctě, tzv. pěti jazycích lásky.

Víra, vztah k Bohu v manželství

Setkáním na dané téma nás bude provázet jak manželský pár, tak kněz. Chceme zejména zprostředkovat konkrétní zkušenost prožívání víry v manželství a rodině. Vedle toho také nabídneme pohled církve na manželství a rodinu. Přiblížíme si obsah manželského slibu, problematiku rozdílného prožívání víry z pohledu muže a ženy či život ze svátostí. Dotkneme se i problému, jak lze prožívat víru v manželství, v němž je jeden z partnerů nevěřící.

Sexualita a plánované rodičovství

Sexualita je úžasným darem od Boha a často se o potěšení ze sexu říká, že Bůh do něj vtiskl předchuť nebe. Sexuálním spojením si v manželství zvláštním způsobem vyjadřujeme lásku. Je projevem vzájemného sebedarování. Na setkání se pokusíme vysvětlit důvody, proč církev dbá o zachovávání sexuální čistoty před manželstvím i v manželství. Podíváme se také na škodlivé dopady umělé antikoncepce a v neposlední řadě problematiku přirozeného plánování rodičovství.

tipy ke vzdělávání

Přednášky, talk show…

 • Talk show Marka Gungora – Prosmějte se k lepšímu manželství.
 • Přednášky: Příběh dvou mozků. Sex v manželství. Jak zůstat v manželství a nikoho nezabít.
 • Přednášky o. Antona Pariľáka – Piliere manželstva a jiné přednášky na partnerská témata, výchovy dětí atp.
 • Přednáška Mudr. Heleny Máslové – o úskalích antikoncepce, neplodnosti

Filmy

 • V jednom ohni (2008, Fireproof) – o záchraně manželství před rozvodem
 • Válečný kabinet (2015, War room) – o modlitbě, záchraně manželství
 • Vzepřít se obrům – (2006, Facing the giants) – o bezvýhradném spolehnutí se na Boha
 • Odvážní (2011. Courageous) – o zralém otcovství
 • Zázraky z nebe (2016, Miracles from Heaven) – na základě skutečné události, o smrtelně nemocné dívce v rodině a jejím uzdravení, jak to rodina prožívala

Knihy

Pro začátek např. cokoliv od těchto autorů :

 • Kevin LEMAN
 • Gary Chapman
 • Christopher West: Teologie těla pro začátečníky; Dobrá zpráva o sexu v manželství
 • Mary Healy: Muži a ženy jsou z ráje
 • TEOLOGIE TĚLA – mp3 přednášky s prezentací

Filmy třeba na společný večer u vína …

 • Bůh není mrtev 1,2 – (2014 God’s not dead; 2016 God’s not dead 2) – obhajoba Boha a křesťanství vůbec, oba díly se zakládají na reálných situacích
 • Měnič času (2002, Time changer) – k základům aneb jak se doba posunula
 • Do you believe? (2015, překlad názvu = Věříš?)
 • Nebe existuje (2014, Heaven is for real) – ) – na základě skutečné události. (Knížka je výrazně lepší)
 • 90 minut v nebi (2015, 90 minutes in Heaven) – na základě skutečné události. (Knížka je výrazně lepší)

Tuto část můžete absolvovat různým způsobem:

ŠKOLA PARTNERSTVÍ

Jedná se o kurz sestávající ze 6 víkendů, termínově říjen-duben, konající se v Rajnochovicích. Vztahová témata se zde probírají mnohem více do hloubky, máte dostatek času na komunikaci v páru, zažijete spolu netradiční situace a navážete i nová přátelství s lidmi prožívajícími stejné údobí života.

Více informací

BEZPROSTŘEDNÍ PŘÍPRAVA

Probíhá během celého roku kromě letních prázdnin!!! Jednotlivá setkání organizují buď Centra pro rodinu v jednotlivých děkanátech nebo vám potřebné informace sdělí váš kněz. Forma přípravy se odvíjí podle možností v děkanátu a v zásadě si můžete zvolit mezi následujícími formami:

 • víkendová příprava
 • menší či větší skupiny
 • individuální příprava

Bezprostřední příprava v jednotlivých děkanátech

Konkrétní termíny, možnosti i přihlášky naleznete vždy na webových stránkách jednotlivých děkanátních center.

HOLEŠOV HRANICE KONICE KROMĚŘÍŽ
KYJOV MORAVSKÁ TŘEBOVÁ OLOMOUC PROSTĚJOV
PŘEROV STRÁŽNICE ŠTERNBERK ŠUMPERK
UHERSKÉ HRADIŠTĚ UHERSKÝ BROD VALAŠSKÉ KLOBOUKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
VESELÍ NAD MORAVOU VIZOVICE VSETÍN VYŠKOV
ZLÍN ZÁBŘEH

Konkrétní termíny a možnosti