Školení lektorů snoubenců

V Olomoucké arcidiecézi probíhá příprava snoubenců na manželství v kooperaci s manželskými páry. Pro manželé, kteří by chtěli být v této službě činní, každoročně pořádáme školení lektorů snoubenců, kde je seznámíme s přednášenými tématy, připravenými materiály, tipy a možnostmi této služby.

Příprava snoubenců... – Co si pod tím přestavit?

Podrobnější informace ke službě lektorů snoubenců a jednotlivých formách přípravy si můžete přečíst níže (klikněte na sekci) nebo si je stáhněte zde.

Jak probíhá příprava snoubenců na manželství v olomoucké arcidiecézi?

Snoubenci absolvují část přípravy s oddávajícím knězem a druhou část přípravy jim zprostředkují lektoři – manželské páry, kteří je provedou tématy Já a moje rodina, Muž a žena, komunikace a konflikty,  Manželství a sexualita a Víra a vztah k Bohu v manželství.

Musíme po absolvování školení ihned začít přednášet?

Ne, nemusíte. Můžete kurz brát pouze jako určitou investici do vašeho manželství, příležitost osvěžit si některé informace a třeba zapřemýšlet nad změnou některých zaběhaných věcí ve vaší rodině. Zda a kdy se začnete věnovat vlastní přípravě snoubenců, záleží čistě na vás jako páru.

Může přednášet jen jeden z páru?

Bohužel ne. Stejně jako se snoubenci účastní jako pár, je žádoucí, aby byli v přípravě zainteresováni oba manželé. Již samotné rozdělení přípravy na část přednášenou knězem a manželskými páry, je právě proto, aby snoubencům byly zprostředkovány informace a reálně odžité zkušenosti manželského života také v rozdílnosti pohledu muže a ženy.

Kolik snoubenců bychom připravovali? A musí se konat příprava snoubenců u nás doma?

Příprava snoubenců probíhá vždy podle možností a preferencí přednášejících lektorských párů a místních podmínek jak farnosti, tak celého děkanátu. V zásadě si můžete zvolit, jaká forma by vám vyhovovala. Lze připravovat pouze jeden snoubenecký pár, menší skupinku (např. 4 páry) nebo přednášet pro větší skupinu snoubenců s deseti a více páry. Můžete přednášet u vás doma nebo využít zázemí fary či jiné prostory, které se k tomuto účelu domluví. Je také na vás kolik času chcete této přípravě věnovat, zda jste ochotni přednášet například jen v určitých měsících nebo přes celý rok.

Musíme přednášet všechna témata?

Ne. Opět si můžete zvolit, které téma byste chtěli přednášet. Je možné se snoubenci „strávit“ celou přípravu a zprostředkovat jim všechna 4 témata. Stejně tak je možné si stanovit, že chcete přednášet např. jen téma Komunikace a přednášet jen dané téma.

Do jaké míry je příprava formální? Předpokládá se, že budeme se snoubenci navazovat nějaké užší vazby?

Když uvážíme, že příprava snoubenců vyžaduje ze strany manželů určité oběti (čas, energii, odvahu a ochotu více či méně se otevřít, …), je zřejmé, že z vaší strany je to především určitá konkrétní služba v církvi. To, zda se s konkrétními snoubenci budete setkávat i po skončení jejich přípravy, záleží čistě na tom, jak si spolu tzv. sednete a vašem zájmu.

Necítíme se na to. Jsme spolu teprve krátce. Jsme moc mladí. Sami se teprve učíme, jak spolu budovat hezké manželství…

Chápeme, že se cítíte nejistí. Ale nikdo od Vás neočekává, že budete mluvit na úrovni televizního moderátora či vysokoškolského profesora. Chceme snoubencům předat určité obecně platné principy a osobní zkušenost konkrétního manželského páru. Sami snoubenci nejčastěji velmi oceňují právě tuto autentičnost projevu. Navíc dnes už jen málo z dětí má to štěstí, že žije v úplné harmonické rodině, takže fakt, že se setkají s fungujícím manželstvím, je sám o sobě velikým svědectvím a může mít na jejich vztah zcela zásadní vliv.

Nevíme, co přednášet. Nestudovali jsme teologii.

Během školení se Vám budeme snažit zprostředkovat jak materiály, tak bohaté zkušenosti jiných manželů (lektorů) na tomto poli. Budete mít také prostor na dotazy a vzájemné sdílení se ve skupině. Dostanete také odkazy na zajímavé knihy a články, případně informace o dalším vzdělávání, které můžete využít.

Z pohledu lektorů snoubenců

Připravuji snoubence od roku 2004 a za těch pár let jsem zjistila, že mi setkání s nimi dodává motivaci k mé práci. Vzájemně nás to obohacuje a když vidím, že je dobrá zpětná vazba, říkám si, že tam nechodím nadarmo a že to má smysl.

Katka

Jednoznačně nám to zachránilo naše manželství. V začátcích našeho manželství jsme se díky přípravě "přípravářů" měli šanci dozvědět hodně dobrých a potřebných věcí pro požehnané fungování manželství a rodiny podle Božího plánu. A chceme to poznané pravdivě žít. Z pohledu těch 20ti let zpětně vidíme, jak si nás Pán vedl zcela bez naší zásluhy (nikdy jsme neměli ambice někomu něco vykládat či poučovat...) a jak velkoryse odpověděl na naši byť jen malou ochotu a připravenost Mu sloužit. Kněz tehdy oslovil farnost, že potřebuje pomoc a my jsme se nabídli. Mysleli jsme si, že budeme umývat okna na faře nebo sekat zahradu.... Bůh má smysl pro humor a nesmírně nás miluje...

Dana

Neustálé „točení se“ kolem tématu manželství, manželských vztahů, které se snad i „podepíše“ na manželství vlastním. Dále možnost tu a tam získat další nové konkrétní poznatky, a některé z nich pak i využít v konkrétních situacích života vlastního či ve svém okolí. Někdy snad i pocit, že člověk možná dělá něco užitečného? 🙂

Mirek

Příprava snoubenců je časově náročná, na druhé straně je to společný čas nás manželů, kdy jsme nuceni, pro snoubence a potažmo i pro sebe, jasně definovat mnoho věcí souvisejících s manželstvím. A taky je promýšlet, promodlit a spolu prokomunikovat....

Petr

Školení lektorů snoubenců

Školení pořádáme víkendovou formou nebo pokud je v některém děkanátu dostatek párů, tak je možné ho uspořádat formou večerních seminářů v daném děkanátu. Přihlášky naleznete vždy ke konkrétnímu datu – viz. níže – články.

Na co se můžete těšit?

  • Příjemné setkání s lidmi obdobně naladěnými, hodnotné přednášky a nové nápady, čas věnovat se v páru jeden druhému…
  • otevřenost a spoustu osobních příběhů.
  • Skvělou partu manželských párů – od mladých po ty více zkušené, různé délky trvání manželských svazků, možnost získat zkušenosti od ostatních, vzájemné sdílení životních příběhů, poznat názory a pohledy na společný život u mladých manželství i zkušenosti a „střízlivé“ pohledy těch starších.

Ohlasy účastníků lednového Školení 2019

Články