Škola partnerství

Potkala jsem skvělého kluka, potkal jsem úžasnou slečnu… Čas vzájemného poznávání  je krásný, ale přináší i mnohé otázky. Máme toho spoustu společného, ale narážíme také na vlastní více či méně odlišné názory a představy o budoucím životě v manželství. Jak se v tom vyznat? Co je podstatné pro společný život v manželství a mou budoucí rodinu a kde je možný kompromis? Přijeď na Školu partnerství a pomůžeme ti v rozlišování.

Pro všechny, kteří chtějí

 • lépe poznat sebe samé i svého partnera nejen v každodenních situacích,
 • získat nové přátele a zažít atmosféru společenství,
 • dozvědět se něco nového o problematice partnerských vztahů, rodinného života nebo např. církevním učení o manželství,
 • plodně využít čas k vlastnímu přemýšlení i prostor pro otázky a diskuzi,
 • účast na kurzu se uznává jako příprava na manželství, ale k účasti na kurzu není třeba být zasnoubený či mít stanovené datum svatby – potkávají se zde páry na začátku známosti i ty, které svatbu již plánují.

Termíny a místa kurzu v roce 2023/2024

Kurz se skládá ze 6 víkendů v uvedených termínech:

 • 22. – 24. 9.    – Rajnochovice – PŘÍSTAV
 • 27. – 29. 10.  – Rajnochovice – PŘÍSTAV
 • 24. -26. 11.    – Rajnochovice – ARCHA
 • 15. – 17. 12.    – Rajnochovice – ARCHA
 • 19. – 21. 1.      – Rajnochovice – ARCHA
 • zatím v jednání termín i místo

Na co se můžete těšit?

Přednášky, informace, zkušenosti manželského života...

V rámci 6 víkendů spolu projdeme témata Rodina, Komunikace, Víra a Sexualita v manželství. Tyto témata rozebereme do hloubky v jednotlivých přednáškách, např.:

 • Vliv původní rodiny na utváření našeho manželství
 • Tradice a normality v manželství
 • Otázky týkající se bydlení
 • Priorita v manželství aneb Manžel/ka a ostatní vztahy
 • Rozdíly mezi mužem a ženou
 • Komunikace a řešení konfliktů
 • Odpuštění
 • Duchovní život a modlitba v manželství
 • Krátký exkurz do Teologie těla
 • Intimita v manželství
 • Otázky týkající se plodnosti a neplodnosti

Cena za kurz na osobu:

Cena kurzovného na osobu:

1500 Kč studenti / 2100 Kč pracující

a zahrnuje:

 • náklady na odměnu a cestovné externím lektorům
 • písemné, výtvarné a jiné materiály frekventantů,
 • přístup na interní webové stránky kurzu s různými audiovizuálními materiály.
 • Organizační náklady spojené s týmem jsou hrazeny Arcibiskupstvím olomouckým.

+ 600 Kč/osoba  každý víkend za stravu a ubytování.

Pokud by pro někoho cena kurzu byla důvodem neúčasti na kurzu, ozvěte se mi a budeme hledat nějaké řešení. Cenu je možné rozložit do více splátek.

Přihlášení:

Přihlášku vyplňujte za pár.

Přihlaste se zde.

Centrum pro rodinný život

Mgr. Petra Girašková
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel: 587 405 250
e-mail: giraskova.petra@ado.cz

Absolventská setkání: