Škola partnerství

Potkala jsem skvělého kluka, potkal jsem úžasnou slečnu… Čas vzájemného poznávání  je krásný, ale přináší i mnohé otázky. Máme toho spoustu společného, ale narážíme také na vlastní více či méně odlišné názory a představy o budoucím životě v manželství. Jak se v tom vyznat? Co je podstatné pro společný život v manželství a mou budoucí rodinu a kde je možný kompromis? Přijeď na Školu partnerství a pomůžeme ti v rozlišování.

Pro všechny, kteří chtějí

 • lépe poznat sebe samé i svého partnera nejen v každodenních situacích
 • získat nové přátele a zažít atmosféru společenství
 • dozvědět se něco nového o problematice partnerských vztahů, rodinného života nebo např. církevním učení o manželství
 • plodně využít čas k vlastnímu přemýšlení i prostor pro otázky a diskuzi
 • účast na kurzu se uznává jako příprava na manželství, ale k účasti na kurzu není třeba být zasnoubený či mít stanovené datum svatby – potkávají se zde páry na začátku známosti i ty, které svatbu již plánují

Termíny a místa kurzu v roce 2022/2023

Kurz se skládá ze 6 víkendů v uvedených termínech:

 • 14. – 16. 10.  – Rajnochovice – ARCHA
 • 4. – 6. 11.      – Rajnochovice – ARCHA
 • 9. – 11. 12.    – Rajnochovice – ARCHA
 • 13. – 15. 1.    – Rajnochovice – PŘÍSTAV
 • 10. – 12. 2.   – Rajnochovice – ARCHA
 • 3. – 5. 3.      – Rajnochovice-  ARCHA

Na co se můžete těšit?

Přednášky, informace, zkušenosti manželského života...

V rámci 6 víkendů spolu projdeme témata Rodina, Komunikace, Víra a Sexualita v manželství. Tyto témata rozebereme do hloubky v jednotlivých přednáškách, např.:

 • Vliv původní rodiny na utváření našeho manželství
 • Tradice a normality v manželství
 • Otázky týkající se bydlení
 • Priorita v manželství aneb Manžel/ka a ostatní vztahy
 • Rozdíly mezi mužem a ženou
 • Komunikace a řešení konfliktů
 • Odpuštění
 • Duchovní život a modlitba v manželství
 • Krátký exkurz do Teologie těla
 • Intimita v manželství
 • Otázky týkající se plodnosti a neplodnosti

Cena za kurz na osobu:

Cena kurzovného na osobu:

1500 Kč studenti / 2100 Kč pracující

a zahrnuje příspěvek na odměnu a cestovné lektorům a písemné materiály frekventantů.
+ 600 Kč/osoba  každý víkend za stravu a ubytování.

Pokud by pro někoho cena kurzu byla důvodem neúčasti na kurzu, ozvěte se mi a budeme hledat nějaké řešení. Cenu je možné rozložit do více splátek.

Přihlášení:

Přihlášku vyplňujte za pár.

Přihlaste se zde.

Centrum pro rodinný život

Mgr. Petra Girašková
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel: 587 405 250
e-mail: giraskova.petra@ado.cz

Absolventská setkání: