Jitka Krausová: MAT S MATTEM

Ctihodný Matt Talbot je neoficiálním patronem závislých. Je známý převážně v anglosaských zemích a v Polsku. Je příkladem obrácení od mládí těžkého alkoholika a pak dlouholeté abstinence a svatého života až do smrti. Kniha má církevní schválení.

Jedná se o příručku 40ti denní modlitební cesty, která zahrnuje každodenní modlitbu a rozjímání na podkladě života ctihodného Matta Talbota, Písma svatého nebo jiného textu. Texty jsou doplněné otázkami k zamyšlení i zpytování svědomí. Najdete zde doporučené modlitby i jiné podpůrné prostředky částí cesty (půst, pouť, mše svatá, solidární abstinence, atd.) ale výběr i délku cesty je možné si individuálně upravit.

Kniha a její zamyšlení se dotýkají jak závislých, tak i blízkých závislého, obecně mladých lidí a všech, kteří se chtějí podílet na boji s ničivým démonem alkoholismu. Lze se modlit za konkrétního člověka (pijící kněze či matky a pod.) nebo obecně. Možný 40ti denní solidární půst od alkoholu je pak výzva duchovního boje, křesťanská výzva oproti společenské výzvě „suchý únor“.

Knihu dostanete na Centru pro rodinný život v Olomouci za dobrovolný příspěvek, doporučená výše je 35Kč. Nejlépe je domluvit se na osobním odběru při návštěvě Olomouce.

 

Finance získané prodejem této knihy využíváme na poradenskou službu.

Číslo účtu pro dar nebo platby za knihu: 

2700149462/2010  

Do poznámky: vaše jméno

Magda Strejčková: MÁMA NA ROZTRHÁNÍ

Připravili jsme pro vás souborné vydání fejetonů Magdy Strejčkové, které vyšly v minulých jedenácti letech v časopise Rodinný život. Předmluvu napsal Luboš Nágl a ilustrace pocházejí z ruky Šárky Chlupové. Kniha je šířena za cenu nákladů – 110 Kč za výtisk.

Jitka Krausová: MANŽELSTVÍ – CESTA KE SVATOSTI I.
Svatí manželé 20. století

Kniha obsahuje 110 medailonů svatých manželů a kandidátů svatosti s datem úmrtí od roku 1950 z celého světa a ze všech sociálních vrstev – od rolníků po světové vědce. Některé medailony byly otištěné v roce 2015 ve skriptech pro společenství manželů a také v časopise Rodinný život od roku 2013. Knihu je možné si objednat také přes Fatym.

Jitka Krausová: MANŽELSTVÍ – CESTA KE SVATOSTI II.
Svatí manželé 1800 – 1950 Jitka Krausová
– KNIHA JIŽ NENÍ K DISPOZICI

Další kniha MUDr. Jitky KRAUSOVÉ tematicky navazuje na již rozebraný titul „Manželství – cesta ke svatosti“. Obsahově ji předchází – vypráví o manželských párech, které žily v letech 1800 až 1950. Můžete se v ní dozvědět o životě skutečných lidí, kteří znali všední starosti a realitu každého dne v rodině v době nedávné a dnes patří mezi naše přímluvce v nebi.
Kniha má 132 stran a je šířena za cenu nákladů.

Jak objednat knihu

Knihy lze vyzvednout osobně na centru nebo si je objednat emailem či telefonicky.

587 405 253
720 110 750

rodina@ado.cz