Publikační činnost centra je věc příležitostná…

Magda Strejčková: MÁMA NA ROZTRHÁNÍ

Připravili jsme pro vás souborné vydání fejetonů Magdy Strejčkové, které vyšly v minulých jedenácti letech v časopise Rodinný život. Předmluvu napsal Luboš Nágl a ilustrace pocházejí z ruky Šárky Chlupové. Kniha je šířena za cenu nákladů – 110 Kč za výtisk.

Jitka Krausová: MANŽELSTVÍ – CESTA KE SVATOSTI I.
Svatí manželé 20. století

Kniha obsahuje 110 medailonů svatých manželů a kandidátů svatosti s datem úmrtí od roku 1950 z celého světa a ze všech sociálních vrstev – od rolníků po světové vědce. Některé medailony byly otištěné v roce 2015 ve skriptech pro společenství manželů a také v časopise Rodinný život od roku 2013. Knihu je možné si objednat také přes Fatym.

Jitka Krausová: MANŽELSTVÍ – CESTA KE SVATOSTI II.
Svatí manželé 1800 – 1950 Jitka Krausová
– KNIHA JIŽ NENÍ K DISPOZICI

Další kniha MUDr. Jitky KRAUSOVÉ tematicky navazuje na již rozebraný titul „Manželství – cesta ke svatosti“. Obsahově ji předchází – vypráví o manželských párech, které žily v letech 1800 až 1950. Můžete se v ní dozvědět o životě skutečných lidí, kteří znali všední starosti a realitu každého dne v rodině v době nedávné a dnes patří mezi naše přímluvce v nebi.
Kniha má 132 stran a je šířena za cenu nákladů.

Jak objednat knihu

Knihy lze vyzvednout osobně na centru nebo si je objednat emailem či telefonicky.

587 405 253
720 110 750

rodina@ado.cz