Arcidiecézní pouť rodin

Každý rok se poslední srpnovou sobotu na Svatém Hostýně setkávají rodiny na mši svaté s otcem arcibiskupem, aby společně poděkovali za prázdniny a vyprosili si Boží požehnání pro následující školní rok. Spolu s pracovníky děkanátních center pro rodinu chystáme program nejen duchovní, ale také zábavný, a to především pro rodiny s dětmi. S ohledem na každoroční tematické zaměření se děti mohou dozvědět něco nového a vyzkoušet si rukodělné či sportovní disciplíny.

Program arcidiecézní pouti rodin 2023

10:15  mše svatá

12:30 divadélko pro děti

13:00 – 14:45 stanoviště pro děti na třech trasách podle věku

15:15 společná modlitba, závěrečné požehnání a losování hlavních cen

Doprovodný program:

  • přednáška P. Pavla Ambrose – Arcibiskup Stojan
  • adorace v bazilice (vedou jezuité)
  • skákací hrad
  • autíčka
  • modlitba růžence
  • stánek Matice svatohostýnské s úkoly a soutěžemi

Články