Arcidiecézní pouť rodin

Každý rok poslední srpnovou sobotu se na Svatém Hostýně rodiny setkávají na mši svaté s otcem arcibiskupem, aby společně poděkovali za prázdniny a vyprosili si Boží požehnání pro následující školní rok. Tradičně pro ně chystáme nejen program duchovní, ale také zábavný program pro děti: s ohledem na každoroční tematické zaměření se děti mohou dozvědět něco nového a vyzkoušet rukodělné či sportovní disciplíny.

Program poutě rodin

10:15  Mše svatá

12:30 Divadélko pro děti

13:00 – 15:00 Stanoviště pro děti

15:00 Společná modlitba a závěrečné požehnání

Články