Animáro

Vzdělávací cyklus Animáro vznikl na přání otce arcibiskupa Jana Graubnera, který si přeje, aby v diecézi působily manželské páry, které budou pomáhat kněžím v pastoraci, ve formaci a vzdělávání rodin. Název Animáro je složen ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem kurzu je připravit manželské páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly pomáhat k “oživování duší” rodin.

Obecně o kurzu

Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu. Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin ve spolupráci s děkanem a příslušným knězem..

Rozsah a obsah kurzu:

Účastníci se mohou těšit na 6 víkendů a jedno letní soustředění. Uslyší přednášky odborníků i jiných manželských párů, posdílí se s ostatními v rámci diskuze a skupinových aktivitách a nebude chybět ani prostor pro povídání v páru.

Více o kurzu se můžete dozvědět v této prezentaci.

Termíny kurzu:

Víkendy prvního ročníku:

  1. víkend 15. – 17. 10. 2021 – PD1 (Svatý Hostýn)
  2. víkend 12. – 14. 11. 2021 –PD3 (Svatý Hostýn)
  3. víkend 4. – 6. 2. 2022 – PD3 (Svatý Hostýn)

Letní soustředění:

21. – 24. 7. 2022 (Rekreační chata Brněnka, Velké Losiny)

Víkendy druhého ročníku:

4. víkend 7. – 9. 10. 2022 PD3 (Svatý Hostýn)

5. víkend  9. – 11. 12. 2022 PD3 (Svatý Hostýn)

6. víkend  20. – 22. 1. 2023 PD3 (Svatý Hostýn)

Organizační informace:

Cena:

– 1000 Kč/osoba za víkend.

Pokud by finanční náklady byly důvodem k neúčasti na kurzu, váš kněz nebo děkan vám může pomoci uhradit část ceny.

Přihláška:

Přihlášku vyplňte, vytiskněte a nechte potvrdit svým farářem. Poté ji odevzdejte u nás na centru – osobně, emailem či poštou.

Kontakt na organizátory:

Bc. Marcela Řezníčková
mobil: 605 274 915
email: reznickova.marcela@ado.cz

Uvítáme vaši pomoc s propagací.

Plakát ke stažení – pdf
Plakát ke stažení – jpg