Časopis Rodinný život

Již třicet let vydáváme časopis Rodinný život, který se orientuje na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech všedních i svátečních dnů.

Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manžely, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk apod. Časopis přináší informace o různých akcích a prorodinných aktivitách. Je určený každému, kdo v rodině žije nebo se zabývá problematikou rodinného života. Více o časopise najdete na www.rodinnyzivot.eu.

Jak si objednat časopis:

Časopis Rodinný život vychází čtyřikrát ročně a ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat:

Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.

Články