Výzkum – dotazník k tématu manželské sexuality

Milí spolupracovníci, absolventi našich kurzů či kdokoliv další, kdo se uvolil nám v rámci dobré věci zodpovědět avizovaný dotazník 🙂 

K čemu to je?

  • CPRŽ jako metodické centrum vytváří metodické materiály pro kurzy přípravy na manželství. Téma „Sexualita“ bychom rádi revidovali tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě sžívání a skutečným parametrům manželského intimního života – a bylo tak snoubencům co nejvíce k užitku.
  • Uvědomujeme si také možnost preventivního působení pro širokou veřenost, neboť ze zkušeností spolupráce s párovými mediátory a sexuologickou ambulancí vyplývá, že řada potíží se rozvine z důsledku nedostatečné komunikace a neznalosti partnera (jeho potřeb, emocí, tužeb, bolestí…).
  • Chceme tedy nejen předcházet utrpení ve vztazích ale zároveň zkvalitňovat partnerské vztahy tím, že párům v přípravě na manželství poskytneme důkladné a praktické informace o tématu intimity v manželství.

Dotazníky jsou stejné – jen pro snadnější pochopení otázek jsme vás chtěli ušetřit gramatických tvarů typu partnera(ky)… 

Praktické informace:

Anonymita: Dotazník je zcela anonymní! Nesbírá emailové adresy a pokud přesto uvidíte v záhlaví svůj email, je to pouze tím, že jste v prohlížeči přihlášeni svým google účtem. Nám se ve výsledcích tato informace nezobrazí.

Otevřenost: I přes skvělou partnerskou komunikaci mohou být některá témata určitým způsobem „v procesu“ a proto doporučujeme, abyste dotazník vyplnili v absolutním soukromí (i před svým manželským protějškem).

Manželský kód: Protože muži a ženy vnímají různé věci odlišně, bylo by pro nás přínosné vidět pohled manžela i manželky. Pokud nám chcete tento pohled zprostředkovat, můžete se spolu předem domluvit na „manželském kódu“, který ke svým odpovědím vepíšete, a my tak budeme schopni vaše odpovědit indentifikovat jako manželský pár.

Sběr odpovědí: do konce července 2023.

Tematická struktura dotazníku:

  1. Obecné kontextové informace
  2. Atmosféra ve vztahu
  3. Sžívání v manželství
  4. Intimita po narození dítěte
  5. Proměny sexu

Odměna za vyplnění:

Uvědomujeme si, že vyplnění dotazníku Vás bude stát nějaký čas i energii. Rádi bychom Vás proto odměnili něčím, co bude hodnotné pro Vás i Vaše manželství.
Na konci Vás tedy po odeslání čeká slíbená odměna – zdarma přístupové odkazy na online seminář v hodnotě 300 Kč.
Online seminář s párovým mediátorem Janem Zajíčkem : O odpuštění 

Chci poslat výsledky průzkumu:

Zajímají-li vás statistické výsledky výzkumu, napište se do tabulky a my vám je po skončení průzkumu a zpracování dat zašleme na uvedený email.