Setkání zástupců seniorů

Aktuality Kalendář hlavní strana Senioři Vzdělávání
Srdečně zveme zástupce z řad seniorů, animátory seniorů, vedoucí modlitebních skupinek i zájemce, kteří by společenství seniorů chtěli založit nebo se seniory ve farnosti pracovat.

Setkání proběhne v Olomouci v úterý 16. května 2023. Začínáme v 9:15 mší svatou v katedrále. Po jejím skončení se přesuneme na Arcibiskupskou kurii, kde bude program pokračovat přednáškou a prací ve skupinkách. Tentokrát za námi přijede Mgr. Ivana Horáková z Národního centra pro rodinu, která představí projekt Setkávání generací a aktivitu Moje životní moudro. Po obědě nás biskupský delegát pro svatořečení P. ICLic. Jiří Zámečník seznámí s procesem blahořečení arcibiskupa Stojana. Setkání končí v 15 hodin.   

program

9:15 mše svatá v katedrále

10:30 dopolední program – úvod, projekt Setkávání generací a aktivita Moje životní moudro

12:00 Anděl Páně + oběd v restauraci Svatováclavský pivovar nebo z vlastních zásob

13:15 odpolední program – proces blahořečení A. C. Stojana, informace z CPRŽ, skupinky

15:00 závěr

přihlašování

Na toto setkání je třeba se předem přihlásit, a to do 5. května – ideálně přes internet nebo telefonicky 587 405 250.

Přihláška ZDE.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Markéta Matlochová, za Centrum pro rodinný život Olomouc