Duchovní obnovy pro seniory 2023

By Publikováno 9. 12. 2022 19 prosince, 2022 Aktuality, Duchovní obnovy, Senioři
Aktuality Duchovní obnovy Senioři
Map

V roce 2023 opět připravujeme tradiční duchovní obnovy pro seniory na poutních místech. Během pnich bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. svátosti pomazání nemocných, k rozhovoru s knězem i s lektorkami. Začínáme první den večer (růžencem, mší svatou nebo večeří) a končíme třetí den obědem. Přihlášeným pošleme informace e-mailem nebo poštou. Přihlásit se je třeba přímo na vybraném poutním místě.

Program probíhá v poutních domech, kde máme k dispozici kapli i jídelnu, takže obnovy se mohou zúčastnit i ti, kterým už tolik neslouží zdraví. Není třeba nikam daleko přecházet a oba poutní domy mají k dispozici výtah. Během dne je také volný čas, který je možné využít k návštěvě baziliky, k procházce či k odpočinku.

Duchovními obnovami v tomto roce budou seniory provázet čtyři kněží z naší arcidecéze.

Těšíme se na Vás.  

Velehrad

Duchovní obnova

24. – 26. dubna 2023
(pondělí – středa)

P. Jan Mach
– farář v Lukově
– knězem od roku 1998, bývalý vojenský kaplan, pořádá kurzy hry na citery
Téma: Boží vůle
Obě duchovní obnovy budou zaměřené na Boží vůli, jedná se o navazující přednášky na seminář Dar života v Království Boží vůle, který proběhl v letech 2020 a 2021. Velehrad – navazující seminář II., Hostýn – navazující seminář III.
Záznamy z předchozích seminářů lze najít na odkaze: https://www.bozivule.cz/inpage/video-audio/.

Duchovní obnova

27. – 29. listopadu 2023
(pondělí – středa)

P. Jan Žaluda
– farář v Ostrožské Nové Vsi
– knězem od roku 1980, pravidelně vede duchovní obnovy pro řeholní sestry

Téma duchovní obnovy upřesníme v průběhu roku.

Přihlašování:

572 571 420
733 741 896

velehrad@stojanov.cz

Adresa:

Římskokatolická duchovní správa Stojanov
Salašská 62, 687 06 Velehrad

Diety hlaste ubytovatelům při přihlašování.

Svatý Hostýn

Duchovní obnova

22. – 24. května 2023
(pondělí – středa)

P. Miroslav Jáně
– farář v Soběchlebích
– knězem od roku 2009, soudce Interdiecézního soudu Olomouc
Téma: Přátelství s Kristem
Otec Miroslav se bude v promluvách věnovat tématům a otázkám jak prohloubit svůj vztah s Kristem, který řekl „už vás nenazývám služebníky, nazval jsem vás přáteli“.

Duchovní obnova

18. – 20. září 2023
(pondělí – středa)

P. Milan Palkovič
– farář ve Velkých Losinách
– knězem od roku 2001, průvodce ve Svaté zemi a mimo jiné z pověření ČBK má na starost liturgický dozor nad mešním vínem.
Téma: Svatá země
Cyklus přednášek bude obohacený promítáním fotografií z poutních cest po dnešním Izraeli. V duchovních promluvách otec Milan určitě zajede na hlubinu.

Duchovní obnova

1. – 4. října 2023
(neděle- středa)

P. Jan Mach
– farář v Lukově
– knězem od roku 1998, bývalý vojenský kaplan, pořádá kurzy hry na citery

Téma: Boží vůle
Obě duchovní obnovy budou zaměřené na Boží vůli, jedná se o navazující přednášky na seminář Dar života v Království Boží vůle, který proběhl v letech 2020 a 2021.
Velehrad – navazující seminář II., Hostýn – navazující seminář III.
Záznamy z předchozích seminářů lze najít na odkaze: https://www.bozivule.cz/inpage/video-audio/.

Přihlašování:

573 381 693

matice@hostyn.cz

Adresa:

Matice svatohostýnská
Svatý Hostýn 115
76861 Bystřice pod Hostýnem

Diety hlaste ubytovatelům při přihlašování.

Organizátor:

Centrum pro rodinný život

Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel: 587 405 250

Mgr. Markéta Matlochová
e-mail: matlochova.marketa@ado.cz