Arcidiecézní pouť rodin na Svatém Hostýně 2022

Aktuality Hostýn pouť rodin Kalendář hlavní strana Rodina Žijeme víru v rodině
Milé rodiny, zveme vás na tradiční pouť rodin na Svatý Hostýn, která se uskuteční v sobotu 27. srpna.  Letošní pouť je zároveň arcidiecézním zakončením Roku rodiny a symbolickým „přemostěním“ Světového setkání rodin se svatým otcem Františkem, které se koná v červnu 2022 v Římě. Tam jsme vyslali své zástupce, přijďte si poslechnout jejich svědectví z Říma!

Program arcidiecézní pouti rodin 2022

10:15  mše svatá

12:30 divadélko pro děti

13:00 – 14:45 stanoviště pro děti na třech trasách podle věku

15:15 společná modlitba, závěrečné požehnání a losování hlavních cen

Doprovodný program:

  • svědectví účastníků Světového setkání rodin v Římě (Mons. Josef Nuzík a rodina trvalého jáhna Martina Sváka – moderuje P. Petr Bulvas)
  • adorace v bazilice (vedou jezuité)
  • skákací hrad
  • autíčka
  • modlitba růžence
  • stánek Matice svatohostýnské s úkoly a soutěžemi