Setkání zástupců seniorů

By Publikováno 23. 2. 2022 11 dubna, 2022 Aktuality, Senioři, Vzdělávání
Rádi bychom v naší olomoucké arcidiecézi pomohli obnovit setkávání skupinek seniorů ve farnostech. Srdečně zveme zástupce z řad seniorů, animátory seniorů, vedoucí modlitebních skupinek nebo zájemce, kteří by společenství ve farnosti chtěli založit nebo se seniory ve farnosti pracovat.
Setkání proběhne v Olomouci v úterý 19. dubna 2022. Začínáme v 9:15 mší svatou v katedrále a po skončení se přesuneme na arcibiskupskou kurii, kde bude program pokračovat přednáškou a prací ve skupinkách. Přednáší Mgr. Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu. Na setkání se senioři setkají s děkanátními pracovníky center pro rodinu. Téma celého dne se bude věnovat pastoraci seniorů. Setkání končí ve 14:15, ale dál bude možné spolupráci rozvíjet na děkanátní či farní úrovni.

program

9:15 mše svatá v katedrále
10:30 dopolední program – úvod, přednáška Marie Oujezdská – pastorace seniorů, práce ve skupinách
12:00 Anděl Páně + oběd
13:00 odpolední program, pastorace seniorů, skupinky, informace
14:15 závěr, požehnání

přihlašování

Na akci je třeba se přihlásit do 10. 4. (ideálně přes internet nebo telefonicky 587 405 250).
Přihláška ZDE.
Těšíme se na Vás.
Mgr. Markéta Matlochová, za Centrum pro rodinný život Olomouc

Co je Národní centrum pro rodinu?

Národní centrum pro rodinu je nestátní neziskovou organizací, jejímž cílem je monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporovat a iniciovat prorodinné aktivity v naší zemi, přinášet zahraniční zkušenosti v oblasti rodinné politiky i konkrétní nabídky pro rodiny, podporovat zdravé, fungující rodiny a pomáhat vytvářet prorodinné klima ve společnosti. Bylo založeno v r. 1996 Českou biskupskou konferencí a jeho činnost respektuje zorný úhel pohledu katolické církve. V pastorační práci se angažuje jako koordinační a informační centrum pro diecézní a regionální centra pro rodinu.

Kdo je Marie Oujezdská?

Je ředitelkou Národního centra pro rodinu, matka čtyř dětí, babička 11 vnoučat, která svoje povolání naplňuje v rodině i v profesi.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po studiu se vrátila do Brna, kde se provdala a s manželem vychovala čtyři dcery. Během rodičovské dovolené vystudovala Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci. Krátce působila jako ekonomka a pedagožka. Od 2001 pracuje v Národním centru pro rodinu. V minulosti deset let koučovala matky na rodičovské dovolené, aby jim pomohla k návratu na trh práce. Pomohla tak ke znovunabytí zdravého sebevědomí několika stovkám žen. Podílí se i na projektech, které aktivizují ženy ve výkonu trestu. Ve své práci se soustřeďuje na rodinnou politiku na státní i komunální úrovni a na společné aktivity center pro rodinu zřizovaných v diecézích.

Účastní se tuzemských i zahraničních konferencí k tématu slaďování rodičovského a profesního života, k postavení rodiny a rodinné politiky na regionální úrovni. Zúčastnila se mj. teologicko-pastorálního kongresu v Mexiku v roce 2009.

V červnu 2013 obdržela jako osobnost brněnské diecéze medaili sv. Cyrila a Metoděje. V prosinci 2021 se zúčastnila kurzu o pastoraci seniorů v Německu.