Putovní soška Panny Marie

By Publikováno 12. 11. 2021 15 listopadu, 2021 Aktuality, Žijeme víru v rodině
V roce 2020, kdy si Centrum pro rodinný život připomnělo 30. výročí vzniku, jsme kolegům z center pro rodinu v naší arcidiecézi opět nabídli putovní sošku Panny Marie. Postupně si ji centra předávají a nabízejí ji do rodin ve svých děkanátech. K dispozici jsou také kartičky s modlitbou za rodiny.

Jak se k nám putovní socha dostala?

Brzy po sametové revoluci se rozvinulo přátelství mezi naší arcidiecézí a diecézí Versailles. Prostřednicí byla paní Helena Havlíčková, provdaná ve Francii. Proběhlo několik vzájemných návštěv, vznikla přátelská výměna zkušeností i darů. Jedním z darů byla i půvabná soška Madony, kterou vytvořila sestra Jeane Marie, poustevnice a umělkyně z kraje poblíž Versailles. Osobně jsem se s ní setkal a sloužil mši sv. na místě, kde měla svou poustevnu a ateliér. Už před lety zemřela.

Žehnám Vám i ostatním do Nového roku.

Pokoj a dobro!

biskup Josef Hrdlička

Historie sošky

Soška pochází z Francie a vlastnoručně ji při modlitbách zhotovila na počátku 90. let minulého století poustevnice, která měla k naší vlasti velmi blízký vztah. Od poloviny 80. let 20. století se modlila za kněze, řeholníky a také za rodiny a laiky v naší arcidiecézi.

Tato soška svědčí o její lásce k nám a o modlitbách a obětech za naši zemi.

Na opuštěném místě mezi poli, kde poustevnice více než 50 let žila, stála původně jen malá, rozpadlá kaple. Sestra Jeane Marie si zde postavila malý stan a vlastnoručně, kousek po kousku, tuto kapli znovu vybudovala do prosté krásy. Teprve později jí polský kněz postavil opodál prostou poustevnu. Zde žila, modlila se, pracovala. Zde také, prostými nástroji, pro nás, sošku vyřezala.

Nikdy toto místo neopustila kromě návštěv nedělních bohoslužeb. V této kapli, u svatostánku, leží na důkaz naší vděčnosti hliněná miska, která je zhotovena z půdy naší vlasti.

Pavel a Marie Mléčkovi

KRÁLOVNO RODIN, ORODUJ ZA NÁS A NAŠE RODINY!

Inspirace pro rodiny

Pan Bartošek a jeho rodina jsou nadšenci do hry Carcassonne. Když se k nim do rodiny dostala putovní soška, vymysleli hezké rozšíření této oblíbené hry…

Putovní Panna Maria ve městě

Pravidlo k minirozšíření:

Když právě přiložená kartička vytvoří dotyk čtyř částí města, lze umístit sošku Panny Marie. Každý hráč v daném městě získá hned požehnané 4 body; v dalších kolech lze figurku opět přemístit.