Neděle v rodině

By Publikováno 6. 2. 2021 20 ledna, 2023 Děti, Rodina, Žijeme víru v rodině

Pro všechny rodiny, které chtějí navázat na „Cestičku k Bohu“ a prohlubovat svůj duchovní život, jsme připravili webovou stránku www.nedelevrodine.ado.cz. Stránka je propojena s mobilní aplikací, takže ji uživatelé mohou využívat přímo v mobilu. Celý projekt umožňuje rodinám seznámit se s různými materiály a využít je k prožívání neděle v křesťanském duchu. Jsou zde dostupné zajímavé texty a náměty nejen pro děti, ale i pro rodiče. Setkají se zde s příběhy, otázkami, promluvami, kvízy atd., které se vztahují k liturgickým textům dané neděle. Určitě je vhodné se na nedělní bohoslužbu s dětmi připravit předem, aby pro ně byla srozumitelnější, a pak se zase vrátit k tomu, co jednotlivé členy oslovilo, co si zapamatovali…

Rodiny se během roku mohou aktivně zapojit a přispívat tak k obohacení aplikace. Je zde výzva vymýšlet krátká hesla k nedělním evangeliím (zdařilé verše budeme průběžně zveřejňovat). Pokud děti nakreslí k nedělním textům obrázek nebo něco vytvoří, mohou nám do aplikace zaslat fotografii.

Velmi si vážíme všech, kteří ke křesťanskému prožívání nedělí připravili širokou škálu materiálů a děkujeme za možnost využití. Velké poděkování patří otci Petrovi Hofírkovi za spolupráci při přípravě celého projektu.
Věříme, že i díky této moderní pomůcce bude možnost zase o kousek pokročit na cestě k Bohu, povzbudit se na cestě víry a hlouběji ji v rodině prožívat.

Kdy a kde:

     U vás doma.
Přes mobilní aplikaci nebo na www.nedelevrodine.ado.cz
  

Bližší informace:

Mgr. Markéta Matlochová
mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 251
e-mail: matlochova.marketa@ado.cz