Informace o nás

 
Kdo jsme?

 
Centrum pro rodinný život je pastorační středisko Arcibiskupství olomouckého. Svou činností se tedy snažíme naplňovat pastorační plán.

V činnosti nám pomáhá a s námi spolupracuje zapsaný spolek Centrum pro rodinný život, z.s. Naším posláním je budování a podpora rodiny, jakožto přirozeného místa psychosociálního růstu člověka. Aktivity a činnosti Centra směřují k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství a rodinných vztahů. Čerpáme při tom z dlouholetých zkušeností a to od roku 1990, kdy naše Centrum vzniklo.

Zde nábízíme k náhlédnutí:
Výroční zprávu spolku Centra pro rodinný život za rok 2019 
Stanovy Centra pro rodinný život, z.s. (pdf 52 kB)

Zveme Vás k poslechu či shlédnutí:

     ¤    Hosty na rádiu Proglas

 
Co děláme?

 
Naše aktivity a činnosti směřují k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství a rodinných vztahů.

Programy pro rodiny
duchovní obnovy, kurzy, semináře , poutě, dny pro rodiny a nabízíme i materiály pro společenství manželů

Programy pro mladé lidi a pro snoubence
Školu partnerství“,  Přípravu snoubenců na manželství 

Programy pro ženy
Setkání žen na cestě života“, Víkend i letní pobyt pro ženy na cestě života“, vzdělávácí a formační setkání pro animátorky skupinek žen

Programy pro seniory
duchovní obnovy, vzdělávácí a formační setkání pro animátory seniorů, příměstský tábor pro prarodiče s vnoučaty, letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty,  nabízíme i materiály pro společenství seniorů

Programy pro nezadané
setkání pro nezadané: „Sejdeme se v katedrále“, „Seznamovací kafe (Čaj, Pouť) pro nezadané

Programy pro muže
duchovní obnovy, Pěší pouť tatínků a dětí, Pouť pro otce s dětmi, „Víkend tátů s dětmi“...„ “

Vzdělávací činnost
kurzy efektivního rodičovství (KER) a přirozeného plánování rodičovství (PPR) , vzdělávání lektorů pro přípravu snoubenců na manželství a další

Publikační a informační činnost
zaměřenou na problematiku rodiny především prostřednictvím našeho časopisu Rodinný život

Poradenská činnost
manželské a rodinné poradenství, poradenství pro rodiče, poradenství v obtížních životních situacích, pastorálně-terapeutické poradenství

Přednášková činnost
naše přednášky pokrývají širokou škálu témat a jsou určeny pro různé cílové skupiny

 

Rozvoj organizace

    
Naše  děkanátní centra pro rodinu, která vznikla díky otci arcibiskupovi a příslušným děkanům, v současnosti působí ve všech 21 děkanátech naší arcidiecéze. Tato dceřiná centra pro rodinu vyvíjejí svoji činnost na území Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje. Tímto způsobem naše organizace napomáhá a slouží rodinám a dalším cílovým skupinám, v jejichž blízkosti tyto naše pobočky nyní působí. Více než polovina z těchto rodinných center jsou organizace s vlastní právní subjektivitou. Naše poslání zakládající organizace se projevuje především ve formě metodického vedení a dalšího vzdělávání pracovníků těchto center. Každý rok pro ně připravíme zhruba jeme 10 pracovních setkání, přičemž jednotlivých školení se účastní 25 až 35 pracovníků.

Prvořadým úkolem těchto center je pečovat o křesťanské rodiny ve farnostech děkanátu, a to formou přednášek, vzdělávání, podporou manželských společenství, organizováním duchovních obnov a různých společných pobytů tak, aby posilovaly a upevňovaly křesťanský život v rodinách, a aby rodiče s láskou přijímali a vychovávali své děti a prohlubovali svoji manželskou lásku. Jednotlivá centra se také podílí spolu s kněžími na přípravě snoubenců i biřmovanců. Opomíjená není ani pastorace seniorů, naše centra jsou připravena pomoci se založením společenství seniorů i s jejich programem.


 

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2009

 

 

NAŠI ČINNOST PODPORUJÍ: