Programy pro snoubence

Příprava na manž. Víkend pro snoubence  |   Přiroz. plánování rodič. Inspirace

 

PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ

 

KOMU JSOU SEMINÁŘE URČENY

- všem snoubencům, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu (bez ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek)
- pro snoubence, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, je tento kurz závazný
  

FORMA KURZU

- můžete si zvolit, jakým způsobem přípravu absolvujete:

•  VEČERNÍ SEMINÁŘE
- konají se souběžně na různých místech a v různých časech. Snoubenecký pár je povinen společně absolvovat všechna témata: Rodina, Komunikace, Víra a Sexualita. Termíny kurzů naleznete v sekci Přihlášky.

  VÍKENDOVÁ PŘÍPRAVA
- celá příprava proběhne v rámci jednoho víkendu. Snoubenecký pár je povinen společně absolvovat jeden celý víkend. Cena za stravu a ubytování je cca 1200 Kč / osoba. Zájemci se hlaste emailem na adrese giraskova@arcibol.cz. Termíny víkendových příprav v roce 2019:

    ¤  15. - 17. února - Svatý Hostýn - VOLNO
     ¤   22. - 24. února - Svatý Hostýn - obsazeno
     ¤   10. - 12. května - Svatý Hostýn
     ¤   14. - 16. června - Svatý Hostýn

PŘIHLÁŠKY

- na kurz se přihlašujte minim. 3 měsíce před plánovaným termínem svatby

- pro zařazení do přípravy odešlete anonymní dotazník (zde ke stažení ) a kontaktní tabulku (zde ke stažení ) emailem na adresu: giraskova@arcibol.cz

Zapište se do ON-LINE TABULKY s termíny kurzů (najdete zde... ) přičemž: 
     ¤  Respektujte, prosím, termíny jednotlivých kurzů – tj. počítejte s tím, že ve Vámi zvoleném kurzu absolvujete všechna témata v uvedených termínech.
     ¤  Jakoukoliv potřebu migrovat v rámci kurzů či termínů (z důvodu nemoci, pracovních povinností…)  se mnou individuálně projednejte na uvedeném emailu.

      

OBSAH KURZU

- lektorské manželské páry odpřednáší postupně 4 témata
- prostor pro komunikaci v páru
- tipy na doma
- rozšiřující informace k přednáškám online
  

TÉMATA SETKÁNÍ

Já a moje rodina
Jaký vliv má na nás (na náš pohled na svět, na vztahy, které budujeme) rodina, ze které pocházíme? Jak vztahy z původní rodiny ovlivňují očekávání, s nimiž přicházíme do manželství? Jak se odpoutat od zažitých vzorců chování, které mohou v manželství vyvolávat konfliktní situace? Jak si nastavit hranice ve vztahu k rodičům? Naše další setkání bude pokusem o to, abychom vám na dané otázky dali odpovědi.

Komunikace a řešení konfliktů
Budeme se zabývat tím, jaké jsou rozdíly mezi komunikací a vnímáním muže a ženy. Seznámíme se s některými komunikačními technikami, které by nám měly pomoci rozvíjet naše schopnosti rozumět a naslouchat si. Budeme hovořit také o potřebě odpuštění ve vztahu, o úctě, tzv. pěti jazycích lásky, etc.

Víra, vztah k Bohu v manželství
Setkáním na dané téma nás bude provázet jak manželský pár, tak kněz. Chceme zejména zprostředkovat konkrétní zkušenost prožívání víry v manželství a rodině. Vedle toho také nabídneme pohled církve na manželství a rodinu. Přiblížíme si obsah manželského slibu, problematiku rozdílného prožívání víry z pohledu muže a ženy či život ze svátostí. Dotkneme se i problému, jak lze prožívat víru v manželství, v němž je jeden z partnerů nevěřící.

Sexualita a plánované rodičovství
Sexualita je darem od Boha, který má sex rád, protože jej stvořil. Sexuálním spojením si v manželství zvláštním způsobem vyjadřujeme lásku. Je projevem vzájemného sebedarování. Na setkání vyzdvihneme význam sexuální čistoty před manželstvím i v manželství. Podíváme se též na škodlivé dopady umělé antikoncepce a v neposlední řadě problematiku přirozeného plánování rodičovství, etc.

Podívejte se na naši upoutávku zde na Youtube...
         

BLIŽŠÍ INFORMACE

Mgr. Petra Girašková
mobil: 720 110 750
tel.: 587 405 250
e-mail: giraskova@arcibol.cz

 


DOPORUČENÁ LITERATURA, VIDEA atd.

     ¤  Talk show Marka Gungora - Prosmějte se k lepšímu manželství.
Přednášky: Příběh dvou mozků. Sex v manželství. Jak zůstat v manželství a nikoho nezabít.
https://www.youtube.com/watch?v=fTPUhMdfvzw&list=PL0HTIaIq_pp1Iowhc_JxmGqHfLf2lIXBS

     ¤  Přednášky o. Antona Pariľáka - Piliere manželstva a jiné přednášky na partnerská témata, výchovy dětí atp. 
https://www.youtube.com/watch?v=xtF6eyTqJjo

     ¤  Přednáška Mudr. Heleny Máslové - o úskalích antikoncepce, neplodnosti 
https://www.youtube.com/watch?v=3mQEozHsRpw

 

 

 


PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (PPR)

     
 Srdečně zveme každého, kdo chce do hloubky porozumět ženské plodnosti, na kurz symptotermální metody (STM), kterým vás provede zkušený lektorský pár Ligy pár páru (LPP).

Symptotermální metoda je založená na pozorování objektivních znaků ženské plodnosti a přirozeně tak pomáhá párům jak k docílení početí, tak k jeho předcházení. Její spolehlivost udávaná tzv. Pearlovým indexem dosahuje 0,4 -0,6, což  je číslo svědčící o její velké účinnosti. To vše bez velkých finančních nákladů a negativních dopadů na zdraví ženy i celé společnosti. 
Více o této metodě na www.lpp.cz.


  Termíny a místo konání:  
 

   28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4. 2019
  v čase 18:00 - 20:30

 

Biskupské nám. 2, (sál 2. patro)
(mapa)


Bližší informace:

 Mgr. Markéta Matlochová
mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250
e-mail: matlochova@arcibol.cz 

 

  Plakátek ke stažení

 

 


 

K VLASTNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ či INSPIRACI

   
Doporučená literatura k tématu manželství

Směrnice ČBK pro přípravu na manželství

Článek P. Jan Balík : Mladí si přejí kvalitní přípravu na manželství

Svědectví manželů Kolčavových o PPR

Papež František odpovídá na otázky snoubeneckých párů - Umožňujte jeden druhému růst: nabízíme snoubencům i s otázkami k reflexi

O svátosti manželství - katecheze papeže Františka:

   


KRONIKA AKCÍ
   

Kroniku programů pro snoubence najdete zde...