Programy pro snoubence

  

Aktuální nabídka
 sdf 

   
VEČERNÍ SEMINÁŘE
PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ

 

Podívejte se na naši upoutávku zde na Youtube...  

Obsah
- 4 večerní přednášky manželských párů
- úkolové listy v páru
- tipy na doma
- rozšiřující informace k přednáškám online

Požadavky pro absolvování
- aktivní účast na všech přednáškách
- splnění 4 krátkých domácích cvičení

 Termíny nejbližší (zimní)přípravy    
- 12. 1., 26. 1., 9. 2. a 23. 2. 2018
(pátky vždy od 17.00 do 20.00 hod.)

Místo
Kurie arcibiskupství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomouc
(sál ve 2. patře) 

Komu jsou semináře určeny
- všem snoubencům, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu
  (bez ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek)
- pro snoubence, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, je tento kurz závazný

Na konci přípravy obdržíte certifikát o absolvování seminářů. Lektory jsou manželské páry, které absolvovaly kurz Lektorů přípravy na manželství. Snoubenci, kteří žádají o církevní sňatek, přinesou na večerní setkání příslušný formulář od kněze, u něhož se připravují. Přihlaste se na kurz minimálně tři měsíce před plánovaným termínem svatby. Každý kurz má stanovený termín, do něhož je nutné všechny dokumenty poslat, a omezenou kapacitu. Proto se přihlašujte s dostatečným předstihem (nejlépe o kurz napřed před datem vaší svatby). Během letních prázdnin se kurzy nekonají!

Přihlášky
Pro zařazení do kurzu odešlete anonymní dotazník (zde ke stažení ) a kontaktní tabulku (zde ke stažení ) emailem na adresu: giraskova@arcibol.cz. Deadline pro zimní kurz je stanoven na 5. ledna 2018. 

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB

Bližší informace
Mgr. Petra Girašková, mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250, e-mail: giraskova@arcibol.cz.

Témata setkání
Komunikace a řešení konfliktů

Budeme se zabývat tím, jaké jsou rozdíly mezi komunikací a vnímáním muže a ženy. Seznámíme se s některými komunikačními technikami, které by nám měly pomoci rozvíjet naše schopnosti rozumět a naslouchat si. Budeme hovořit také o potřebě odpuštění ve vztahu, o úctě, tzv. pěti jazycích lásky, etc.
Já a moje rodina
Jaký vliv má na nás (na náš pohled na svět, na vztahy, k
teré budujeme) rodina, ze které pocházíme? Jak vztahy z původní rodiny ovlivňují očekávání, s nimiž přicházíme do manželství? Jak se odpoutat od zažitých vzorců chování, které mohou v manželství vyvolávat konfliktní situace? Jak si nastavit hranice ve vztahu k rodičům? Naše další setkání bude pokusem o to, abychom vám na dané otázky dali odpovědi.
Sexualita
a plánované rodičovství
Sexualita je darem od Boha, který má sex rád, protože jej stvořil. Sexuálním spojením si v manželství zvláštním způsobem vyjadřujeme lásku. Je projevem vzájemného sebedarování. Na setkání vyzdvihneme význam sexuální čistoty před manželstvím i v manželství. Podíváme se též na škodlivé dopady umělé antikoncepce a v neposlední řadě problematiku přirozeného plánování rodičovství, etc.
Víra, vztah k Bohu v manželství
Setkáním na dané téma nás bude provázet jak manželský pár, tak kněz. Chceme zejména zprostředkovat konkrétní zkušenost prožívání víry v manželství a rodině. Vedle toho také nabídneme pohled církve na manželství a rodinu. Přiblížíme si obsah manželského slibu, problematiku rozdílného prožívání víry z pohledu muže a ženy či život ze svátostí. Dotkneme se i problému, jak lze prožívat víru v manželství, v němž je jeden z partnerů nevěřící.

 

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ
NEJEN PRO SNOUBENECKÉ PÁRY

    
SEMINÁŘ ZRUŠEN PRO MALÝ ZÁJEM.

 Video-upoutávka na Youtube  

Komu je kurz určen
- všem snoubencům, ale také mladým manželským párům, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu (bez ohledu na to, zda snoubenci plánují církevní nebo civilní sňatek)
- pro snoubence, kteří žádají o církevní sňatek, tento kurz nenahrazuje kurz večerní,
  ale může se stát kurzem navazujícím

Obsah
- přednášky manželských párů a kněze
- úkolové listy v páru
- diskuzní skupiny
- interaktivní práce s tématy
- rozšiřující informace k přednáškám online

Výstupem kurzu je certifikát o jeho absolvování. Lektory jsou manželské páry, které absolvovaly kurz Lektor přípravy na manželství a odborníci.

SEMINÁŘ ZRUŠEN PRO MALÝ ZÁJEM. 

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB

Bližší informace
Mgr. Petra Girašková, mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250, e-mail: giraskova@arcibol.cz.

 

Proběhlo

 

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ
PRO SNOUBENECKÉ PÁRY

  
Video-upoutávka
na Youtube  

Komu je kurz určen
- všem snoubencům, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu
  (bez ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek)
- pro snoubence, kteří žádají o církevní sňatek, tento kurz nenahrazuje kurz večerní,
  ale může se stát kurzem navazujícím

Obsah
- přednášky manželských párů a kněze
- úkolové listy v páru
- diskuzní skupiny
- interaktivní práce s tématy
- rozšiřující informace k přednáškám online
- témata: Co ohrožuje manželství, Děti chtěné a milované, Finance v manželství, Křesťanské manželství

Výstupem kurzu je certifikát o jeho absolvování. Lektory jsou manželské páry, které absolvovaly kurz Lektor přípravy na manželství a odborníci.

Místo konání
Poutní domy na Svatém Hostýně
Svatý Hostýn 115, Bystřice pod Hostýnem
www.hostyn.cz

Termín
21.23. dubna 2017

Začalo se v pátek večeří v 18 hod.,
končili v neděli po obědě (ve 14 hodin). 

Cena
990 Kč / za osobu  (bez snídaní: 900 Kč / za osobu)

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB

Bližší informace
Mgr. Vendula Kučerová, tel.: 587 405 250, e-mail: kucerovav@arcibol.cz

  

Další informace

   
Co o kurzech řekli snoubenci…

Podívejte se na naši upoutávku zde na Youtube...
Hodnocení kurzu včetně víkendu přímo od jejich účastníků najdete zde...

 


DOPORUČUJEME:

  
Papež František odpovídá na otázky snoubeneckých párů - Umožňujte jeden druhému růst
: nabízíme snoubencům i s otázkami k reflexi - ke stažení zde... 

O svátosti manželství - katecheze papeže Františka: ke stažení zde...

Doporučenou literaturu k tématu manželství najdete zde...

Zde máte možnost nahlédnout do směrnice na dané téma, kterou vydala Česká biskupská konference v roce 2010, nebo si přečíst příspěvek Mladí si přejí kvalitní přípravu na manželství od P. Jendy Balíka.

 

PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (PPR)

  
Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti?

Kurz symptotermální metody pro manžele, snoubence a další zájemce je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů.
Koná se několikrát za roka a jedná se o čtyři setkání pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru. První setkání se uskuteční na 12. října 2017 a je určeno i pro širší veřejnost . Více najdete zde v naší nové sekci VZDĚLÁVÁNÍ...


Proběhlo:

 

DEN PRO SNOUBENCE A MLADÉ MANŽELE

    
Zveme všechny snoubence a mladé manžele na jednodenní seminář. Na programu jsou přednášky manželských párů a odborníků a práce v páru. Jedná se o nadstavbu k základním večerním kurzům (jejich absolvování není podmínkou účasti)

Termín
sobota 17. září 2016
9.00 až 16.00 hod.

Místo
Kurie arcibiskupství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomouc
(sál ve 2. patře)

Témata
Pět jazyků lásky  l  Co ohrožuje manželství  l  Finance v manželství  l  Pohled církve na manželství

Bližší informace
Mgr. Martina Orságová, 587 405 253, orsagova@arcibol.cz


 
 
KRONIKA AKCÍ
   

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ - jaro 2011

Přirozené plánování rodičovství - říjen až prosinec 2010