Programy pro ženy

  


LETNÍ POBYT PRO ŽENY NA CESTĚ ŽIVOTA

     
      Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin: vdané, svobodné, rozvedené
i vdovy. Ty, které prožívají běžné problémy v rodině, v práci, s dětmi malými nebo již dospělými, ale i ty, které prodělaly těžkou nemoc, zažily úmrtí někoho blízkého či podobné situace. Setkání bude bez dětí.

     Zažijete přednášky odborníků, po nich setkání v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem, vycházky, kreativní dílny, táborák, mše sv. ve společenství žen.  Po celou dobu je přítomen kněz i odborníci k možnostem individuálních konzultací. Budete moci prožít čas, který si rozvrhnete podle své představy- můžete být více sama, v modlitbě, nebo se nechat povzbudit silou žen, které tam budou přítomné.

 

Termín a místo konání:     

 
24.- 28. července 2019
na Svatém Hostýně
Začínáme středou odpoledne, končíme v neděli
odpoledne, takže vám postačí vybrat si 2 dny dovolené.
  

PŘIHLÁŠKY:

Zde naleznete přihlášku a podrobné informace a program setkání. 


Bližší informace:

 Bc. Marcela Řezníčková
mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250
e-mail: reznickova.marcela@ado.cz

 
 

SETKÁNÍ ŽEN na cestě života

   
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání. Jde o bezpečný prostor, kde se každá žena může cítit přijímaná taková, jaká je. Ženy čerpají inspiraci a dovídají se něco nového, ale také se navzájem více poznávají, vidí těžkosti druhých žen (těžkosti v rodinných vztazích, nemoci, problémy v zaměstnání, přistěhovalectví atd.) a to, jak s nimi bojují.

Termíny, lektoři a témata v 1. pololetí 2019:
najdete zde.
(uvítáme vaši pomoc s propagací)
Změna programu vyhrazena.

Kde:
Farní dům, 1. patro, Mlčochova 7, Olomouc (mapa)
 

 (pokud není uvedeno jinak)

Bližší informace:
Marcela Řezníčková
mobil: 720 110 750
telefon: 587 405 250-1
email: reznickova.marcela@ado.cz


  

      


       
 

Doporučujeme

 

Webová prezentace pro ženy - NA POUTI KE STUDNI ŽIVOTA

 

 

  
 

    
RC
Slunečnice zve k návštěvě všechny maminky i tatínky, kteří jsou s dětmi doma! Nabízíme setkávání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace, dílny, besedy, duchovní impulzy …

Místo: Mlčochova 7, Olomouc
Farní dům u katedrály, 1. patro (mapa)

Termín: každé úterý od 9 do 12 hod.

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE ZDE

Těší se na Vás Jitka Laštůvková, Zuzka Kulišťáková a Zdenka Gajdošová.

Kontakt:
www.rcslunecnice.blogspot.cz
rc.slunecnice@gmail.com
skupina na FB

Setkání probíhají v rámci aktivit projektu „Rodičem bez obav“ podpořeného z dotačního programu Rodina MPSV.

DALŠÍ

   
Modlitby matek

Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se.
Učíme se žít život Ježíšovy Matky. Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že On může všechno. 
Základní zásady: neradit skrze společnou modlitbu hledáme Boží řešení konkrétního problému té které matky  |  nepomlouvat učíme se milosrdenství vůči bližnímu i tak, že nemluvíme o špatných vlastnostech druhých lidí  |  nevynášet důvěrné věci, o kterých mluví matky na našich setkáních, nikde jinde nevyprávíme. Často jde o bolestivé a osobní záležitosti. Budujeme tak vzájemnou důvěru.
Více informací najdete na stránkách hnutí: www.modlitbymatek.cz

Kontakt:
Hnutí Modlitby matek
P.O.BOX 400, 660 00 Brno 2
email: hnuti-mm@email.cz
web: www.modlitbymatek.cz
kancelář
MM - pro osobní setkání
(návštěva po předchozí domluvě)
Kozí 8, 602 00 Brno
Národní koordinátorka pro ČR:
Markéta Klímová: hnuti-mm@email.cz | mob.: 774 618 822
Koordinátorky zodpovědné za ol.arcidiecézi:
Marie Borošová  borosova.marie@seznam.cz, tel. 723 373 533
Lenka Hamplová, lenka.hamplova@seznam.cz, 731 626 506

 

Odkazy na www

Poučné a krásné příběhy želvičky Loudalky otce Antonína Krasuckého OP
Zábavný křesťanský měsíčník pro děti Nezbeda

 

Proběhlo

 

 
VÍKEND S DUCHOVNÍM PROGRAMEM PRO ŽENY

 

ve dnech 5. - 7. dubna 2019 v exercičním domě v Českém Těšíně pro ženy všech životních stavů, které se chtějí před Velikonocemi zastavit, podívat se na svůj život s nadhledem a uvítají společenství žen v modlitbě i sdílení. Celý víkend povede MUDr. J. Krausová, zasvěcená panna.  Čas bude rozdělen mezi přednášky, možnost soukromého rozhovoru s přednášející, společné modlitby, setkání se s ostatními ženami a příležitost ke svátosti smíření.                             
O přihlášku na víkend a bližší
informace o víkendu napište
na adresu: 
Centrum pro rodinný život, 
Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, 
tel. 587 405 250-1, 
e-mail: reznickova@arcibol.cz

přhláška a informace zde *

plakátek akce zde *


 

 

VÍKENDOVÝ DUCHOVNÍ POBYT
pro ženy na pouti života  

V dřívějších dobách se ženy scházely u studny, aby nabraly životodárnou vody, aby se potkaly, aby se povzbudily...  Centrum pro rodinu, zve všechny ženy, jakéhokoliv stavu (vdané, svobodné, rozvedené, ovdovělé) na duchovní víkend v Kroměříži s dominikánem P. Antonínem KrasuckimVíkend se skládá z přednášek, příležitostí k osobním rozhovorům a svátosti smíření. Nebudou chybět ani chvíle společné či soukromé modlitby.

Termín:
začátek pátek 12. 10. 2018 večer
závěr v neděli 14. 10. po obědě

Místo konání
klášter Milosrdných sester sv. Kříže
ulice Koperníkova, Kroměříž 
www.klaster-km.cz

Cena víkendu550,- Kč (je potřebná platba předem složenkou, nebo na účet číslo 2800068926/2010, var. symbol 104)

Přihlášky s dalšími informacemi: zde ke stažení...
Neváhejte a pošlete přihlášku a platbu včas. Nejpozději do 1. 10. 2018  (po vzájemné domluvě lze domluvit pozdější platbu). Víkend se uskuteční při dostatečném počtu přihlášených, proto pokud chcete jet, přihlášení neodkládejte! 

Plakátek ke stažení 
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Bližší informace a kontakt:
Bc. Marcela Řezníčková
mobil: 720 110 750
tel.: 587 405 250-1
e-mail:  reznickova@arcibol.cz

Setkání probíhá v rámci projektu „Rodičem bez obav III“
podpořeného z dotačního programu "Rodina" MPSV.

 

 

LETNÍ POBYT PRO ŽENY na cestě života
v lázních Velké Losiny

   
Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin, vdané, svobodné, rozvedené i vdovy, které prožívají obyčejný život a znají i třeba problémy v rodině, v práci, s dětmi menšími nebo už dospělými, nebo prodělaly těžkou nemoc, zažily úmrtí někoho blízkého a podobné situace apod. Setkání bude bez dětí.

Zažijete přednášky odborníků, po nich schůzky v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem, vycházky, kreativní dílny, táborák, mše sv. ve společenství žen.  Po celou dobu je přítomen kněz i odborníci k možnostem individuálních konzultací. Ale budete moci prožít čas, který si rozvrhnete podle své představy, Buď že potřebujete být více sama, v modlitbě, nebo nechat se povzbudit silou žen, které tam budou přítomné.

Pobyt je obsazen!

Termín: začátek středa 25. 7. 2016 večer
závěr neděle 29. 7. odpoledne

Místo: Velké Losiny - www.penzionbrnenka.cz

O setkání se můžete informovat také
zde formou krátkého videa...

Plakátek ke stažení

Bližší informace: Marcela Řezníčková
mobil: 720 110 750
telefon: 587 405 250-1
email: reznickova@arcibol.cz

 

VÍKENDOVÝ DUCHOVNÍ POBYT
pro ženy na pouti života

   
V dřívějších dobách se ženy scházely u studny, aby nabraly životodárnou vody, aby se potkaly, aby se
povzbudily...  Naše Centrum zve ženy, v různých životních situacích, které se chtějí před Velikonocemi zastavit, podívat se na svůj život s nadhledem a uvítají společenství žen v modlitbě i sdílení, na duchovní víkend. Povede jej MUDr. Jitka Krausová, zasvěcená panna.  Čas bude rozdělen mezi přednášky, možnost soukromého rozhovoru s přednášející, společné modlitby, setkání se s ostatními ženami a příležitost ke svátosti smíření.

Termín:
začátek pátek 9. 3. 2018 večer
závěr v neděli 11. 3. po obědě

Místo konání:
exerciční dům Český Těšín

Masarykovy sady 24

Cena víkendu: 750,- Kč
Je potřebná platba předem složenkou, nebo na účet číslo 2800068926/2010, var. symbol 104. Po vzájemné domluvě lze domluvit pozdější platbu.

Přihlášky: zde ke stažení...
Neváhejte a pošlete přihlášku a platbu včas. Nejpozději do 1. 3. 2018. Víkend se uskuteční při dostatečném počtu přihlášených, proto pokud chcete jet, přihlášení neodkládejte!

Plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)  

Bližší informace a kontakt:
Bc. Marcela Řezníčková
mobil: 720 110 750
tel.: 587 405 250-1
e-mail:  reznickova@arcibol.cz

Setkání probíhá v rámci projektu „Rodičem bez obav III“
podpořeného z dotačního programu "Rodina" MPSV.  

 

VÍKENDOVÝ DUCHOVNÍ POBYT
pro ženy na pouti života

    
V dřívějších dobách se ženy scházely u studny, aby nabraly životodárnou vody, aby se potkaly, aby se povzbudily. Naše Centrum zve všechny ženy, jakéhokoliv stavu (vdané, svobodné, rozvedené, ovdovělé) od pátku 13. 10. do neděle 15. 10. na duchovní víkend s dominikánem Antonínem Krasuckim.

Víkend se skládá z přednášek, příležitostí k osobním rozhovorům, nebudou chybět ani chvíle společné či soukromé modlitby.

Místo konání: Kroměříž
klášter Milosrdných sester sv. Kříže
ulice Koperníkova

Cena víkendu: 450,- Kč
Je potřebná platba předem složenkou, nebo na účet číslo 2800068926/2010, var.symbol 104. Po vzájemné domluvě lze domluvit pozdější platbu.

Přihlášky: zde ke stažení...
Neváhejte a pošlete přihlášku a platbu včas. Nejpozději do 1. 10. 2017. Víkend se uskuteční při dostatečném počtu přihlášených, proto pokud chcete jet, přihlášení neodkládejte!

Plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)  

Bližší informace, přihlášky a kontakt:
Marcela Řezníčková
mobil: 720 110 750
tel.: 587 405 250-1
e-mail:  reznickova@arcibol.cz

Setkání probíhá v rámci projektu „Rodičem bez obav II“
podpořeného z dotačního programu "Rodina" MPSV.  

 

Ženy na pouti ke studni života
letní pobyt na Svatém Hostýně

   
Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin, vdané, svobodné, rozvedené i vdovy, které prožívají obyčejný život a znají i třeba problémy v rodině, v práci, s dětmi menšími nebo už dospělými, nebo prodělaly těžkou nemoc, zažily úmrtí někoho blízkého a podobné situace apod. Setkání bude bez dětí. Začátek - středa 26. 7. večer, závěr neděle 30. 7. odpoledne. Stačí vám jen 2 dny dovolené a zažijete přednášky odborníků, po nich schůzky v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem, vycházky, kreativní dílny, táborák, mše sv. ve společenství žen.  Po celou dobu je přítomen kněz i odborníci k možnostem individuálních konzultací. Budete moci i prožít čas, který si rozvrhnete podle své představy, buď že potřebujete být více sama, v modlitbě, nebo nechat se povzbudit silou žen, které tam budou přítomné.

Pozvánka a dopis pro vás ke stažení zde...

Přihláška na pobyt ke stažení zde...
(poslat nejpozději do 30. 6.!)

Bližší informace:
Marcela Řezníčková
telefon: 587 405 250-3
email: reznickova@arcibol.cz

 

VÍKEND S DUCHOVNÍM PROGRAMEM PRO ŽENY

    
„V dřívějších dobách se ženy scházely u studny, aby nabraly životodárnou vody, aby se potkaly, aby se povzbudily...“ Zveme ženy všech životních stavů, které se chtějí před Velikonocemi zastavit, podívat se na svůj život s nadhledem a uvítají společenství žen v modlitbě i sdílení. Víkend povede MUDr. Jitka Krausová, zasvěcená panna.
Víkend se skládá z přednášek, příležitostí k osobním rozhovorům (možnost soukromého rozhovoru s přednášející), ke svátosti smíření a nebudou chybět ani chvíle společné či soukromé modlitby.

Termín:
začátek pátek 7. 4. 2017 večer
závěr v neděli 9. 4. po obědě

Místo konání: exerciční dům Český Těšín

Cena víkendu: 750 Kč

Přihlášky: zde ke stažení...,
odešlete ji e-mailem
na adresu:
reznickova@arcibol.cz

Plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)  

Bližší informace: Marcela Řezníčková
tel.: 587 405 251; e-mail: reznickova@arcibol.cz
     
Setkání probíhá v rámci projektu „Rodičem bez obav II“
podpořeného z dotačního programu "Rodina" MPSV.   
 

 

VÍKEND S DUCHOVNÍM PROGRAMEM
pro ženy na cestě života

    
V dřívějších dobách se ženy scházely u studny, aby nabraly životodárnou vody, aby se potkaly, aby se povzbudily. Naše Centrum zve všechny ženy, jakéhokoliv stavu (vdané, svobodné, rozvedené, ovdovělé) od pátku 14. 10. do neděle 16. 10. na duchovní víkend s dominikánem Antonínem Krasuckim.

Víkend se skládá z přednášek, příležitostí k osobním rozhovorům a svátosti smíření, nebudou chybět ani chvíle společné či soukromé modlitby.

Místo konání:
klášter Milosrdných sester sv. Kříže
ulice Koperníkova, Kroměříž 

Cena víkendu: 450,- Kč

Bližší informace, přihlášky a kontakt:
Marcela Řezníčková
tel.: 587 405 251
e-mail:  reznickova@arcibol.cz

 

 

ŽENY NA POUTI KE STUDNI ŽIVOTA
Letní pobyt pro ženy v různých životních situacích

   
Zveme ženy v jejich různých životních situacích na letní pobyt do Velkých Losin (www.penzionbrnenka.cz). Je určen pro vdané, svobodné, rozvedené a ovdovělé ženy, které se setkaly, nebo setkávají na své cestě s různými těžkostmi (např. problémy v práci, v rodině,  s dětmi, nebo po prodělané těžké nemoci či po úmrtí někoho blízkého a pod.) a chtějí, aby jejich životní cesta byla co nejlepší pro ně, i pro jejich okolí.

Po celou dobu setkání je přítomen kněz. Dopoledne a večer jsou zařazeny přednášky odborníků, po nich setkávání v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem. Odpoledne buď individuální volno, nebo možnost konzultace s přítomnými odborníky či příležitost účastnit se společné aktivity (vycházky, koupání, kreativní dílny, táborák apod. podle počasí a zájmu účastnic).

Termín:
začátek středa 20. 7. 2016 večer
závěr neděle 24. 7. odpoledne
(na pobyt tak stačí jen 2 dny dovolené)

Pozvánka a dopis pro vás ke stažení zde...

O setkání se můžete informovat také zde formou krátkého videa...

Bližší informace:
Marcela Řezníčková
telefon: 587 405 250-3,
email: reznickova(at)arcibol.cz

 

VÍKEND S DUCHOVNÍM PROGRAMEM
pro ženy v obtížných životních situacích

    
Ve dnech 15.–17. dubna 2016 se uskutečnil v exercičním domě v Českém Těšíně víkend s duchovním programem pro ženy v obtížných životních situacích. Byl určen pro vdané, rozvedené, ovdovělé i svobodné ženy, které se ocitají v různých těžkostech (vážné onemocnění rodině, nezaměstnanost, rozvod, úmrtí někoho blízkého, velké zklamání v životě, problémy s dospělými, nebo dospívajícími dětmi apod.) Víkend vedla MUDr. Jitka Krausová, zasvěcená panna.  Čas byl rozdělen mezi přednášky, možnost soukromého rozhovoru, společné modlitby, setkání se s ostatními ženami a příležitost ke svátosti smíření.

Začátek:           v pátek 15. 4. 2016 od 18.00 hod.
Konec:              v neděli 17. 4. po obědě cca ve 13.00 hod.
Cena:               700,- Kč za víkend

Bližší informace:
Marcela Řezníčková
telefon: 587 405 250-3,
email: reznickova(at)arcibol.cz


POBYT PRO OSAMĚLÉ MATKY S DĚTMI
ve Fryštáku u Zlína

   
Tento týdenní letní pobyt v termínu od 19. do 25. července 2015 byl určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. Přijeli maminky také samy, bez dětí. Pro ubytování a další aktivity jsme využili Dům Ignáce Stuchlého* ve Fryštáku.

Setkání bylo rozdělené do dvou částí - vzdělávací a rekreační. Dopolední program zahrnoval přednášky terapueuta, psychiatra, kněze a předpokládala se na nich účast přihlášených maminek (v průběhu přednášek je pro děti zajištěn program). Během dne měly maminky příležitost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který byl přítomen po celou dobu setkání. Každý den byla možnost zúčastnit se mše sv. a společných modliteb. Rekreační část setkání probíhala v odpoledních hodinách a šlo ji trávit buď individuálně, nebo se zapojit do společně připravovaného programu pro celou rodinu, výletu, výtvarných dílen apod.

Kontaktní osoba:
Marcela Řezníčková
telefon: 587 405 250-3
email: reznickova(at)arcibol.cz

*Dům Ignáce Stuchlého (DIS) má v současné době 10 pokojů, k nimž patří společné záchody a koupelny na patře a dalších 12, z nichž každý má vlastní sociální zařízení. Celková ubytovací kapacita je 69 lůžek, s přistýlkami až 83. Dále je v domě k dispozici jídelna, bar, kaple, velký sál, tělocvična s lezeckou stěnou, ateliér, dvě klubovny a herna.

 

SETKÁNÍ ŽEN
v obtížných životních situacích

   
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání.

Termíny, lektoři a témata 1 / 2015:
13.1.   - MUDr. Jitka Krausová, OV: Komunikační pasti a pastičky
10.2.   - ThLic. Mgr. Petra Otýpková: Katedrála známá a neznámá
- sraz před katedrálou, pak ve farním domě
10.3.   -  Olga Kvapilová: Zapoj srdce, zapoj ruce - Velikonoční radosti
14.4.   -  
MUDr. J. Krausová, OV: Cesta světla
12.5.   -  
Mgr. Daniel Soukup, PhD.: Červánky nové éry - život olom. Židů po roce 1848
- sraz u Okresního soudu
9.6.     -  závěrečný táborák
Vždy od 16.00 do 18.00 hod.  

Kde:
Farní dům, 1. patro
Mlčochova 7, Olomouc
(mapa)

Po předběžné domluvě bude o děti postaráno.

Plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Bližší informace:
Marcela Řezníčková
telefon: 587 405 250-3
email: reznickova(at)arcibol.cz*

 

VÍKEND PRO OSAMĚLÉ MATKY 

  
Cítíte, že potřebujete ve svém duchovním životě nový impuls?
Potřebujete čas a příležitost k delšímu rozhovoru s knězem?
Chcete poznat, jak se žije jiným ženám v obdobných životních situacích?

Přihlaste se na víkend v ČESKÉM TĚŠÍNĚ.

Víkend je určen pro maminky, které z nejrůznějších důvodů (ovdovění, rozvodu, neprovdání se) vychovávají své děti samy. Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost k osobnímu rozhovoru s knězem, také k prožití společenství modlitby i setkání s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky, děti je třeba nechat doma.

Víkend povede: P. Antonín Krasucki, OP
Místo konání:    exerciční dům Český Těšín 
Začátek:           v pátek 10. 4. 2015 od 18.00 hod.
Konec:              v neděli 12. 4. po obědě cca ve 13.00 hod.
Cena:               700,- Kč za víkend

Přihlášky:
přihláška je
zde ke stažení...
odešlete ji pak e-mailem na adresu: reznickova@arcibol.cz

Plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)  

Bližší informace:
Marcela Řezníčková
telefon: 587 405 250-3,
email: reznickova(at)arcibol.cz*

 

LETNÍ POBYT PRO OSAMĚLÉ MATKY S DĚTMI
v termálních lázních Velké Losiny

  
Tento letní pobyt v termínu od 20. do 26. července 2014 je určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. Přijet mohou i maminky samy, bez dětí (děti jsou na táboře, nebo jsou už velké).

Setkání je rozdělené do dvou částí - vzdělávací a rekreační. Dopolední program zahrnuje přednášky terapueuta, psychiatra, kněze a předpokládá se na ní účast přihlášených maminek (v průběhu přednášek je pro děti zajištěn program). Během dne mají maminky příležitost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který je přítomen po celou dobu setkání. Každý den je možnost zúčastnit se mše sv. a společných modliteb. Rekreační část setkání probíhá v odpoledních hodinách a lze ji trávit buď individuálně, nebo se zapojit do společně připravovaného programu pro celou rodinu, výletu, výtvarných dílen apod.

Pozvěte, prosíme, případné zájemkyně z vašeho okolí!

Kontaktní osoba:
Marcela Řezníčková
telefon: 587 405 250-3
email: reznickova@arcibol.cz*

*Prosíme majitele emailových účtů na doménach seznam.cz, email.cz a post.cz, aby se při komunikaci s námi ujistili, jestli neskončil náš e-mail ve vaší schránce ve složce „spam“.

 

PROJEKT M_ANIMA

– flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství podle zahraničních zkušeností

Od 1. ledna 2012 se naše Centrum spolu s dalšími partnery zapojilo do projektu Národního centra pro rodinu . Více informací o projektu najdete zde...

 

(projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR)

 


 

Kronika akcí

 

Týdenní pobyt pro osamělé maminky s dětmi - 22.7. – 30.7. 2013

Víkend pro osamělé matky v Českém Těšíně - 19.4. – 21.4. 2013

Týdenní pobyt pro osamělé maminky s dětmi - 28.7. – 4.8. 2012

Týdenní pobyt pro osamělé maminky s dětmi - 22.7. – 30.7. 2011

Kurz „Předávání víry v rodině“ - únor 2011

BUDIŽ (budování identity ženy) - kurz pro křesťansky zaměřené maminky - říjen až prosinec 2010