Programy pro muže

Doporučujeme (Modlitby otců, Chlapi, akce atd.)  Kronika

Připravujeme v blízké době


Setkání "OSAMĚLÝCH VLKŮ" 
 
29. - 31. března 2019 Zvole u Zábřeha
Pouť otcové s dětmi
 
 
1. 5. 2019 Dub nad Moravou
Tátové s dětmi do jeskyní
   
24. - 26. 5. 2019 Javoříčko

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE

Muže, manžele, otce zveme do Olomouce na jednodenní duchovní obnovu, kterou povede P. Václav Vacek z Letohradu. Provede nás tématem „Jak a čím nás může inspirovat biblické a židovské pojetí otcovství“. Vrcholem bude slavení mše svaté a nebude chybět ani možnost přistoupit k svátosti smíření. Oběd a občerstvení je zajištěno.

Termíny a místo konání:  16. 3. 2019

  v čase 8:30 - 16:00

Klášter dominikánů, Slovenská 14, Olomouc
 (mapa)

Přihlášky:

Přihlaste se, prosím, tímto online formulářem. 

BLIŽŠÍ INFORMACE

Mgr. Josef Záboj
mobil: 720 110 750
tel.: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz

Plakát ke stažení


SETKÁNÍ „OSAMĚLÝCH VLKŮ“

aneb víkend pro rozvedené muže

třetí akce z programu "Zodpovědné otcovství" tentokrát na téma 

TATÍNCI NEODCHÁZEJTE OD VÝCHOVY SVÝCH DĚTÍ!   

 rozvedeným, osamělým či odloučeným mužům jsme opět
připravili možnost společně prožít víkend, ve kterém nabízíme
•  společenství při mši svaté a modlitbě
•  prostor pro diskuse a sdílení k tématu, ale i ticho
•  společnou práci v lese, ale i odpočinek
•  hledání cesty jak dál i putování
•  doprovázení knězem - P. František Eliáš

Termín a místo: 29. - 31. března 2019 
                         ve Zvoli u Zábřeha
(začínáme v pátek večer mší svatou v kostele
Neposkvrněného početí P. Marie ve Zvoli,přesný
čas dostanete v instrukcích emailem)

Co s sebou: 

•  oblečení dovnitř i ven (do kostela)
•  boty, rukavice a  oblečení na práci do lesa
•  spacák a věci osobní hygieny
•  kdo hraje… kytaru apod.
•  doprava každý po vlastní ose
•  nějaký ten koláč nebo buchta od mamink

Víkend pořádá farnost Zvole ve spolupráci 
s Pavlem Kelnarem a CPRŽ Olomouc

Plakátek ke stažení zde *|  Událost na FB 
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Odkaz na on line přihlašovací formulář zde ......

Kontaktní osoba: Pavel Kelnar
tel.:734 435 330
e-mail: kelnarp@volny.cz 

asdas


VÍKEND PRO OTCE S DĚTMI
    "DO HLUBIN ZEMĚ"         

      
Vypravte se s námi už po 7. prozkoumat, za
doprovodu zkušených speleologů 
veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od 8 let (záleží na zdatnosti
jedince). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni (plazení apod.) Kromě adrenalínové výpravy do jeskyně je naplánován pestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá prezentace o činnosti místních jeskyňářů, slaňování ve skalách, pouť na nedělní mši svatou na hrad Bouzov = 6+6km atd.).


Termín:
3.-5. 5. 2019
začínáme v pátek večeří 
končíme v neděli obědem

Přihláška zde *

plakát ke stažení zde * 

Přihlašování na tuto akci začne 18. února 2019

Kontaktní osoba:
Josef Záboj
587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz
Pavel Kelnar
734435330
email: kelnarp@volny.cz


 

 

Doporučujeme

 

MODLITBY OTCŮ

 
Představujeme slovy koordinátorů MO: "V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s Pánem na obnově otcovství skrze modlitbu. Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře  v Jeho plány. Modlíme se za všechny otce (duchovní i fyzické) a za Boží požehnání pro naše rodiny – manželky a děti. Modlitby otců jsou součástí Solace Community (Společenství Útěcha). Velký dík za vznik Modliteb otců patří Modlitbám matek, které vznikly jako první z tohoto společenství a v krátkém čase se rozšířily do celého světa. Třetí větví Společenství Útěcha jsou Děti víry."

Další informace o MO, knížku s modlitbami pro setkávání a kontakt najdete na www.modlitbyotcu.cz. S MO se osobně můžete seznámit na národním setkání MO v ČR na Sv. Hostýně, na duchovní obnově v Moravské Třebové nebo rekolekcích v Kroměříži (společné s Modlitbami matek).

V olomoucké diecézi se skupinky setkávají na různých místech - o kontakt na nejbližší požádejte koordinátory MO (www.modlitbyotcu.cz/kontakty.htm). V Olomouci se pravidelně modlí skupinka otců - tomu, kdo by zvažoval setkání navštěvovat, zprostředkujeme kontakt (pište na zaboj@arcibol.cz).

MUŽSKÁ SPIRITUALITA / CHLAPI

   
Citujeme přímo ze zdroje: "Už na samotném začátku 21. století - po několika letech práce s manželskými páry vyvstala potřeba pracovat samostatně s muži, ženami a mládeží. Nejdříve jsme reagovali na rostoucí potřebu posilování mužské identity v moderní společnosti. Mužská role dnes opouští tradiční modely, zodpovědnost mužů – manželů - je do jisté míry přebírána státem a emancipujícími se ženami. Muži v dnešní společnosti obtížně hledají svou mužnost, často ji nacházejí v různých pseudoformách, podporovaných masmédii. Přicházeli jsme tedy se způsoby, jak posílit tradiční mužskou roli, která souvisí i se skutečnou zodpovědností...

Záhy se neformálně utvořily skupiny mužů po celé republice, které pracují samostatně, zamýšlejí se nad aktuálními tématy nebo diskutují o podnětech probíraných na celostátních setkáních."

Nepřehlédněte kmenový projekt Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti - "Jedná se o velmi netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které je tradičně otevřeno i hledajícím a lidem bez vyznání. Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích. V USA tento program MROP - Men Rite of Passage - sestavil autor mnoha známých knih pro muže Richard Rohr. "Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale na cestě k dospělosti může být tento čas velice dobrým začátkem!" Tuto sebezkušenostní aktivitu může každý muž absolvovat a prožít pouze jednou. V září 2015 u nás proběhne už 12. ročník.  Většina z více jak 900 našich chlapů, kteří rituálem prošli, svědčí o tom, že to byl velmi významný krok v jejich životě." Více zde: http://www.familia.cz/chlapi/akce/ nebo na www.setkani.org.

V Olomouci se schází skupinek několik - tomu, kdo by měl zájem o setkávání, zprostředkujeme kontakt (pište na zaboj@arcibol.cz).

 

AKCE PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ

  
YMCA SETKÁNÍ 

v Domě setkání v Albeřicích v krásném prostředí Krkonoš nabízí tato organizace celoročně  množství akcí pro muže - samotné i s rodinami
Více informací najdete zde...

 


Pozvánka na Křesťanský kurz: Být mužem je grunt

   
Milí muži! Rádi bychom vás pozvali na kurz "Křesťanský kurz: Být mužem je grunt". Kurz je zaměřen vždy buďto na muže, nebo na ženy, a náš pilotní kurz proběhne zaměřením na muže. Celý program je s ohledem na svá specifika určený pro křesťany.
Heslem kurzu je „Muž milosrdný činí dobře i sám sobě, kdežto nelítostný drásá i vlastní tělo.“ Přísloví 11:17.
Co vás napadne, když se řekne MUŽ? Co znamená být MUŽEM v dnešní době? Znamená to snad vydělat spoustu peněz? Znamená to třeba mít vedle sebe krásnou ženu? Znamená to mít úspěšné a talentované děti? Dům? Auto? Vypracovanou postavu? Je toto opravdu vše, k čemu mě Bůh volá, nebo naopak být MUŽ znamená něco mnohem hlubšího a je za tím skrytý záměr? Co ode mě Bůh očekává, když mi uložil tuto roli?
Cíle kurzu: V rámci našeho kurzu se chceme zamýšlet nad posláním muže, nad tím, co to znamená být mužem, co to vyžaduje - v našem konkrétním případě. Chceme, aby vedl k poznání či lepšímu prožití, v čem se nám daří a na čem je třeba ještě zapracovat. A na tom také zapracujeme! Cílem je, abychom byli lepšími muži ve vztahu k sobě, k Bohu, ale zejména ve vztahu k ostatním - kolegům v práci, k přátelům a kamarádům, k ženám, k vlastní rodině, ...
Co by vám mohl dát?
- důkladnější poznání sebe sama,
- uchopení, co je to pro mě být mužem, jakým mužem bych chtěl být,
- sebepřijetí a povzbuzení sebevědomí,
- prožívání a vyjádření pocitů,
- umění sebevyjádření a sebeprezentace,
- empatie aneb jak rozumět druhým.
Upozornění: rádi bychom upozornili, že kurz je náročný a vyžaduje poctivý a seriózní přístup. Je vytvořen tak, aby člověka vedl k sebepoznání a zamyšlení se nad tím, jaké hřivny nám byly uloženy a jakým způsobem je můžeme a měli bychom používat, a na jejich rozvíjení. Kurz sestává ze dvou setkání a je nutné se zúčastnit obou.
Program zdaleka není tvořen jen suchou prezentací, nýbrž je naplněn společnou diskuzí, praktickými ukázkami, cvičeními a zážitkovými hrami, jež nám mají napomoci poznat sebe sama, své možnosti a vlastní roli ve společnosti.
Autorský tým:
Alžběta Filipová / herečka, moderátorka, lektorka / funkce v kurzu: lektor,
Adam Homolka / politolog, pedagog, projektový manažer / funkce v kurzu: lektor,
Aneta Hrabovská / psycholog, speciální pedagog / funkce v kurzu: odborný garant.
Termín: 27. 9. (večer) - 30. 9. (odpoledne) 2018.
Místo: S předstihem upřesníme.
Cena: 2.000 Kč včetně ubytování a stravy.
(cena odráží, že se jedná o pilotní program, v podstatě nepočítá s odměnou pro žádného z organizátorů, pokud byste, ať už předem či zpětně, naznali, že byste chtěli lektory ocenit více, nebudeme se bránit)
Další postup: pokud vás kurz oslovil, přihlaste se prosím https://goo.gl/forms/Znu7dwzIPgeqZCFo2 nebo nám prosím napište na adresu Audimios@seznam.cz (Adam Homolka) a alzbeta.hofericova@email.cz (Alžběta Filipová) pár slov o své motivaci k účasti a případně také, co od kurzu (kromě již uvedeného) očekáváte. Pomůže nám to při přípravě kurzu. Kurz je koncipován pro 10 osob, přihlaste se prosím co nejdříve.
Těšíme se na setkání a společnou práci!
Alžběta, Anet a Adam

 

DEN OTCŮ

Ano, otcové mají taktéž svůj svátek. Připadá na třetí neděli v červnu a letos připadl na 16.6. My jsme den otců oslavili pořádně a to PĚŠÍ POUTÍ TATÍNKŮ A DĚTÍ =) 21.-23. června. Více o svátku najdete zde na wikipedii.

 


 

Kronika akcí

 

TÁTŮV VÍKEND S DĚTMI NA SNĚHU


aneb " Pojď, postavíme si sněhuláka"

Osamělým, rozvedeným, opomíjeným tátům, ale i tátům, kteří nemají díky své zaneprázdněnosti na své děti čas jsme připravili víkend, kde si se svými dětmi mohou prožít v klidu a ve hře společný čas. Naučit se zvládat "otcovskou" výchovu. Při hrách, rozhovoru nebo modlitbě nacházet společnou řeč a vzájemně se učit naslouchat a komunikovat. Pochopit nezastupitelnou roli otců v plně fungující rodině, ale i v nefungujících či rozpadlých rodinách. Co vše vlastně nabízíme?

- spoustu sněhových radovánek (koulovačky, sáňkování a lyžování na blízkém svahu s vlekem)
- hry, film a povídání si (vzájemné sdílení)
- účast kněze, svátost smíření v případě zájmu
- mše sv.
- přednáška "co můžeme udělat pro spokojený vztah"

Co vzít s sebou?

lyže, sáně a jiná pohybovadla
- teplé oblečení
- jakýkoliv hudební nástroj
- vaše oblíbené stolní hry
- dobrou náladu

důležité info:

víkend proběhne ve dnech 25. - 27. ledna 2019 ve Staré Vodě v Jeseníkách. GPS na plakátku.

Cena: předpokládaná cena dospělí 850 Kč,  děti do 15 let 650 Kč. V ceně je ubytování, strava a případný turistický poplatek. Doprava individuální. Skipasy si každý koupí sám podle svých možností a potřeb. Určená záloha, jejíž výši zašlu mailem, se zaplatí dopředu na účet a případné doplatky se budou řešit po akci. Spaní je na postelích, které si povlečeme z místního povlečení. Příjezd na místo do 17.30 hod, abychom mohli v 18.00 hod večeřet. Další info, jako číslo účtu, variabilní symbol, podrobný program a možnost vlakového spojení pošlu v první půli listopadu přihlášeným mailem.

Plakátek ke stažení 
(prosíme o propagaci této akce, děkujeme)

Odkaz na přihlašovací online formulář zde...

Akci pořádá Centrum pro rodinný život Olomouc
kontaktní osoba Pavel KELNAR, mail: kelnar@arcibol.cz
telefon: 587 405 292, 734 435 330

 


 

 


 


SETKÁNÍ „OSAMĚLÝCH VLKŮ“

aneb víkend pro rozvedené muže

    
rozvedeným mužům jsme připravili možnost společně prožít víkend, ve kterém nabízíme
•  společenství při mši svaté a modlitbě
•  prostor pro diskuse a sdílení, ale i ticho
•  společnou práci v lese, ale i odpočinek
•  hledání cesty jak dál i putování
•  doprovázení knězem - P. František Eliáš

Termín a místo: 23. - 25. listopadu 2018 ve Zvoli u Zábřehu
(začínáme v pátek v 18.00 hod. mší sv. v kostele Neposkvrněného početí P. Marie)

Co s sebou: 

 •  oblečení dovnitř i ven (do kostela)
•  boty, rukavice a  oblečení na práci do lesa
•  spacák a věci osobní hygieny
•  200 Kč na stravu a ubytování
•  kdo hraje… kytaru apod.
•  doprava každý po vlastní ose

Víkend pořádá farnost Zvole ve spolupráci 
s Centrem pro rodinu Arcibiskupství olomouckého

Plakátek ke stažení |  Událost na FB 
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Odkaz na on line přihlašovací formulář zde ......
( poslední jedno volné místo - neváhejte chlapi)

Kontaktní osoba: Pavel Kelnar
tel.: 587 405 292, 734 435 330
e-mail: kelnar@arcibol.cz 


 

  

VÍKEND PRO OTCE S DĚTMI

      
Vypravte se už po 6. prozkoumat, za doprovodu zkušených speleologů 
veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od cca 8 let (záleží na zdatnosti jedince =). Je třeba, aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni (plazení apod.) Kromě adrenalínové výpravy do jeskyně je naplánován pestrý společný program (hry venku i uvnitř, zajímavá prezentace o činnosti místních jeskyňářů, pouť na nedělní mši svatou= 6+6km atd.).

Termín:
19.-21. 10. 2018
začínáme v pátek večeří 
končíme v neděli obědem

Přihláška

Kapacita již naplněna, ještě jsou
volná místa náhradníků.

odkaz na on-line přihlašovací formulář zde..

odkaz na zpětnou vazbu zde....

Kontaktní osoba:
Pavel Kelnar
587 405 293
e-mail: kelnar@arcibol.cz

 

 

PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ

        
9. ročník poutě této poutě zahájíme mší sv. v pátek ráno na   Velehradě ukončíme ji nedělní liturgii na Svatém Hostýně. Máme k dispozici doprovodné vozidlo a přespáváme jako vždy v tělocvičnách. Měli bychom mít se sebou kněze, který nás bude poutí doprovázet.

Termín:
22. - 24. června 2018

Přihlášky:
odkaz na přihlašovací formulář najdete zde...
kapacita naplněna - přijímáme náhradníky!

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

  

    
POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI DĚLNÍKOVI

   
Srdečně zveme tatínky s dětmi na 3. pouť ke svatému Josefovi dělníkovi!
Poutní mši sv. bude celebrovat Mons. Antonín Basler (nový olomoucký světící biskup).

Místo: Dub nad Moravou (15 km od Olomouce - mapa)

Termín: pondělí 1. května 2018 (státní svátek)

Program:
14.00 hod. mše svatá v poutním chrámě
Očišťování P. Marie 
15.00 hod. zábavně - naučný program pro děti i tatínky ve formě ukázek řemesel (s možností něco si také vyzkoušet) a tvořivostí
18.00 hod. společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech |  Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
tel.: 587 405 292
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office


POSTNÍ SETKÁNÍ PRO MUŽE

   
Muže, manžele, otce zveme do Olomouce
na společné postní jednodenní zastavení. Setkání svými přednáškami obohatí psychoterapeut a hudebník Mgr. Jiří Černý (více o lektorovi zde...). Připravil si téma o otcovství v židovství s přesahem do křesťanství. Neměla by chybět možnost přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté, kterou s námi bude slavit dominikán otec Česlav Plachý.

Termín:
10. března 2018 (sobota)
cca 8.30 - 16.00 hod.

Místo:
klášter dominikánů, Slovenská 14, Olomouc (mapa)

Přihlášky:
prosíme vyplňte tento on-line přihlašovací formulář...

Událost na FB

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
587 405 293, 720 110 750
e-mail: markovic@arcibol.cz
skype: peter.markovic.office

2. listopadu 2017 Zvole u Zábřehu

 

 

Víkend pro "osamělé vlky"  23. - 25. 11. Zvole u Zábřeha

Víkend plný dobrodružství pro otce s dětmi - 24.-26. listopadu 2017

Setkání Osamělých vlků - 10. - 12. listopadu. 2017

Víkend plný dobrodružství pro otce s dětmi - 29. září - 1. října 2017

Pěší pouť tatínků a dětí - 23.–25. červen 2017

Pěší pouť tatínků a dětí ke sv. Josefovi dělníkovi - 1. května 2017

Postní jednodenní duchovní obnova pro muže - 18. března 2017

Víkend plný dobrodružství pro otce s dětmi - 7.-9. října 2016  

Pěší pouť tatínků a dětí - 24.–26. červen 2016

Pěší pouť tatínků a dětí ke sv. Josefovi dělníkovi - 30. dubna 2016

Postní jednodenní duchovní obnova pro muže - 5. března 2016

Víkend plný dobrodružství pro otce s dětmi - 16.-18. října 2015

Pěší pouť tatínků a dětí ze Sv. Hostýna na Velehrad - 26. do 28. čeervna 2015

Postní duchovní obnova pro muže - 12. dubna 2014 a 14. března 2015

Víkend plný dobrodružství pro otce s dětmi - 16.-18. října 2013

Pěší pouť ze Sv. Kopečku na Sv. Hostýn - 18.-20.září 2015

Pěší pouť tatínků a dětí - 21.–23. červen 2013

Jednodenní duchovní obnova pro muže - 16. březen 2013

Víkend plný dobrodružství pro otce s dětmi - 23.–25. listopad 2012

Pěší pouť tatínků a dětí - 22.–24. červen 2012

Jednodenní duchovní obnova pro muže - 10. prosinec 2011

Pěší pouť tatínků a dětí - 24.–26. červen 2011

Lyžařský den tátů s dětmi - 19. únor 2011

Jednodenní duchovní obnova pro muže - 11. listopad 2010

Pěší pouť tatínků a dětí z Velehradu na Sv. Hostýn - červen 2010

Lyžařský den tatínků s dětmi - 6. 2. 2010 (fotogalerie)