Programy pro rodiny

Materiály       Doporučujeme (akce atd.)  Kronika      Nechme se oslovit 

 

Křížová cesta v době koronaviru

     
Modlitba není omezena ani časem ani místem... Pro ty, kteří by se chtěli připojit modlitbou křížové cesty přidáváme jednu tematickou.

Křížová cesta v době koronaviru

d


POUŤ ZAMILOVANÝCH

     
"Láska je dar pro druhého" a abychom za tento velký dar poděkovali, zveme všechny mladé páry, snoubence i manžele - mladší i starší, na Pouť zamilovaných do Dubu nad Moravou.


Kdy a kde:

 

     sobota 15. února 2020

     Kostel Očišťování Panny Marie
         Dub nad Moravou

     Program začíná ve 14 hod.
Pozvání pronést přednášku přijal
P. Michal Altrichter.
  

Přihlášky:

Na setkání je plánováno i občerstvení, proto se, prosím, přihlaste předem tímto formulářem.

 

Bližší informace:

František Němec, Mgr. Josef Záboj
tel.: 739 027 412
email: nemec.frantisek@ado.cz
 


 

 

 


NEDĚLE V RODINĚ

     
Pro všechny rodiny, které chtějí navázat na "Cestičku k Bohu" a prohlubovat svůj duchovní život, jsme pro nadcházející liturgický rok připravili novou webovou stránku www.nedelevrodine.cz. Stránka je propojena s mobilní aplikací, takže ji uživatelé mohou využívat přímo v mobilu. Ke stažení je na Google Play pod názvem "Neděle v rodině".
Celý projekt umožňuje rodinám seznámit se s různými materiály a využít je k prožívání neděle v křesťanském duchu. Jsou zde dostupné zajímavé texty a náměty nejen pro děti, ale i pro rodiče. Setkají se zde s příběhy, otázkami, promluvami, kvízy atd., které se vztahují k liturgickým textům dané neděle. Určitě je vhodné se na nedělní bohoslužbu s dětmi připravit předem, aby pro ně byla srozumitelnější, a pak se zase vrátit k tomu, co jednotlivé členy oslovilo, co si zapamatovali...

Rodiny se během roku mohou aktivně zapojit a přispívat tak k obohacení aplikace. Je zde výzva vymýšlet krátká hesla k nedělním evangeliím (zdařilé verše budeme průběžně zveřejňovat). Pokud děti nakreslí k nedělním textům obrázek nebo něco vytvoří, mohou nám do aplikace zaslat fotografii.

Velmi si vážíme všech, kteří ke křesťanskému prožívání nedělí připravili širokou škálu materiálů a děkujeme za možnost využití. Velké poděkování patří otci Petrovi Hofírkovi za spolupráci při přípravě celého projektu.
Věříme, že i díky této moderní pomůcce bude možnost zase o kousek pokročit na cestě k Bohu, povzbudit se na cestě víry a hlouběji ji v rodině prožívat.
 

Kdy a kde:

 

     U vás doma.
 Přes mobilní aplikaci nebo na www.nedelevrodine.cz
  

 

Bližší informace:

Mgr. Markéta Matlochová
mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 251
e-mail: matlochova.marketa@ado.cz 


 

 

 

 

 

 

 PROBĚHLO

2018 - Pouť za děti, které odešly příliš brzy

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi - Svatý Hostýn   

Pouť rodin a modliteb za nejmenší

Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání

 


 

 


 

Další

  

Kronika akcí

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI
na Svatém Hostýně

    
Srdečně zveme rodiny s dětmi na víkendovou duchovní obnovu. Je připraven souběžný program pro rodiče i dětiBěhem promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. 

Termín
5. – 7. října 2018 

Duch. obnovu vede
R. D. Martin Sklenář (https://masklen.webnode.cz/) 

Program
Zahájení: pátek 17.30 mše sv., 18.30 večeře
Pátek, sobota – promluvy kněze, společná modlitba, cesta světla, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem, příležitost k rozjímání a adoraci v domácí kapli.
Neděle – dopolední program, mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
Ukončení:  neděle 12.30 (oběd)
Během programu pro rodiče se budou o děti starat pečovatelé, včetně miminek. Pro vaši lepší představu si prohlédněte prezentaci z proběhlé obnovy - najdete zde...

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB

Přihláška: 
prosíme vyplňte tento online přihlašovací formulář 
(vyplňujte, prosím jen online! Nemusíte nic kopírovat ani posílat,
všechna data, která vepíšete se ukládají do souhrnné tabulky)

Ceny
dospělí  a děti nad 12 let - lůžko v pokoji se soc. zař. + plná penze: 990,- Kč 
- bez snídaní: 880 Kč
děti od 3 do 12 let - lůžko v pokoji se soc. zař. + plná penze (poloviční porce): 690,- Kč
- bez snídaní 580 Kč
dospělí  a děti nad 12 let - lůžko v pokoji bez soc. zař. + plná penze: 790,- Kč 
- bez snídaní: 680 Kč (k dispozici jsou pouze dva 5-ti lůžkové pokoje, pouze pro rodiny, které je plně obsadí)
děti od 3 do 12 let - lůžko v pokoji bez soc. zař. + plná penze (poloviční porce): 570,- Kč
- bez snídaní 460 Kč
Čtvrté a další děti ubytování zdarma, hradí se pouze strava. (poloviční porce za víkend: 370 Kč, bez snídaní 260 Kč)
Děti do tří let zdarma – bez nároku na lůžko a stravu, ale možno dokoupit stravu (370 Kč, bez snídaní 260 Kč)
Příspěvek na pečovatele 350 Kč na rodinu a víkend. Režijní náklady víkendu jako pronájmy sálů a náklady na pečovatele jsou dotovány z projektu "Podpora rodin" MPSV.
Platbu za pobyt, prosím, pošlete na účet 2800068926/2010; var.s.: datum narození manžela/lky (ddmmrrrr) a spec.s.: 102018, nejlépe do 21. září 2018.

Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Záboj
tel: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz

   

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI OD 6 - 10 LET
(pro děti z mikroregionu Bystřička)

     
Termín: 20. – 24. srpna 2018
Místo: Římskokatolická farnost Velká Bystřice
Název: Prázdninová univerzita Karla IV.
V posledním prázdninovém týdnu se formou příměstského tábora začneme připravovat na začátek školního roku. Formou hry zopakujeme základní učivo podle věku dětí a během týdne si budeme hrát, sportovat, vyrábět,... Připravíme divadlo, bude nás čekat výprava do přírody a děti budou celý týden soutěžit o drobné pomůcky do školy.

Tábor je obsazen.

Kontakt: Mgr. Markéta Matlochová
e-mail: matlochova@arcibol.cz / tel.: 587 405 250 / mobil: 720 110 750 

 

 

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN aneb Světové setkání rodin

    

 


 

POUŤ RODIN a MODLITEB ZA NEJMENŠÍ

   
Srdečně zveme všechny na Pouť rodin a Modliteb za nejmenší. Mši svatou bude od 10.30 hodin sloužit v bazilice Navštívení Panny Marie emeritní biskup Josef Hrdlička. Po mši bude jako vždy zajištěno dobré jídlo a pití za lidové ceny :-), následně bohatý program pro děti i rodiče (zvířátka z balónků, malování na obličej, skákací hrady, soutěže o vouchery do ZOO a další). Ve 13 hod. si nenechte ujít koncert Evy Henychové (více o této zpěvačce, kytaristce, skladatelce i textařce v jedné osobě najdete zde...). Pouť se koná v rámci Týdne pro rodinu  pod záštitou Ing. Mariána Jurečky, poslance Parlamentu ČR a RNDr. Ladislava Šnevajse, náměstka primátora statutárního města Olomouce.

Termín:
20. května 2018

Místo konání:
Svatý Kopeček u Olomouce
(bazilika a přilehlé ambity)

Program:
9.45 možnost pěší minipoutě: sraz v ulici V Lipkách (začátek aleje, bus č. 11, stanice Samotišky) do baziliky Navštívení Panny Marie (trasa je necelý kilometr a je vhodná i pro děti); provází P. MUDr. Jiří Korda, koordinátor Modliteb za nejmenší
10.30 mše svatá, celebruje Mons. Josef Hrdlička
13.00 koncert, modlitba růžence a adorace Nejsvětější svátosti

Těšíme se na hojnou účast! Za organizátory KDU-ČSL Olomouckého kraje, Centrum pro rodinu Arcibiskupství olomouckého, Modlitby za nejmenší, Magistrát města Olomouce, Mladí lidovci, Matice svatokopecká a farnost Svatý Kopeček.

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Záboj
tel: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

Charita Olomouc a naše Centrum vyhlásili u příležitosti konání Tříkrálové sbírky výtvarnou soutěž pro všechny děti od 3 let (MŠ, ZŠ, SŠ):  „NAKRESLI TŘI KRÁLE“

 
Soutěž byla připravena pro následující kategorie:
•    kategorie 3 až 6 let
•    1. kategorie – 1. až 3. třída
•    2. kategorie – 4. až 5. třída
•    3. kategorie – 6. až 9. třída
•    4. kategorie – střední školy

Více najdete zde...

 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI
na Svatém Hostýně

   
Srdečně zveme rodiny s dětmi na víkendouvou duchovní obnovu. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Duchovní obnovu povede ThDr. Jan Balík, PhD..

Termín: 6.–8. října 2017

Program:
Zahájení: pátek 17.30 mše sv., 18.00 večeře
Pátek, sobota – promluvy kněze, společná modlitba, cesta světla, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem
Neděle – dopolední program, mše sv. v bazilice P. Marie
Ukončení:  neděle 12.30 (oběd)
(během programu pro rodiče se budou o děti starat pečovatelé, včetně miminek)

Přihláška:
zde je k dispozici online přihlašovací formulář
(vyplňujte, prosím jen online! Nemusíte nic kopírovat ani posílat,
všechna data, která vepíšete se ukládají do souhrnné tabulky)

Pro vaši lepší představu o víkendu nabízíme prezentaci ze minulé obnovy - najdete zde...

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB

Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Záboj
tel: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz


ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN
a Den s Rodinným životem

    
Srdečně všechny zveme na ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN, kterou letos spojíme s Dnem našeho časopisu Rodinný život. Budeme se na vás těšit na Svatém Hostýně 26. srpna 2017. Výběr z programu:
10.15 POUTNÍ MŠE SVATÁ na venkovním pódiu
- hlavní celebrant Mons. Jan Graubner
- zpěvem a hudbou doprovodí Děcka ze Skoronic
12.30: KONCERT scholy Děcka ze Skoronic
13.00: PROGRAM pro děti a dospělé
• PŘEDNÁŠKA MUDr. Jitky Krausové, OV
  (jídelna poutního domu č. 3 - 2. patro)
• Loutkové DIVADLO Dana Taraby PRO DĚTI
  (sál poutního domu č. 3 - 2. patro)
• STANOVIŠTĚ PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI
  (louka za pódiem; připravili děkanátní centra pro rodinu)
• OCHUTNÁVKA receptů Luboše Nágla
• AUTORSKÉ ČTENÍ Mgr. Magdy Strejčkové
• SKÁKACÍ HRAD
• FOTOKOUTEK
15.00–15.30: RŮŽENEC pro seniory v bazilice
do 15.30 lze vyzvednout CENY (malé odměny, kupón na zmrzlinu)
a odevzdat kartičky dětí k slosování o roční předplatné časopisu
15.30: ADORACE a svátostné POŽEHNÁNÍ
  
Uvítáme vaši pomoc s propagací:

Plakátek ke stažení | Volná vstupenka 

Akce na Signálech | Událost na FB

Pouť pořádá:
Centrum pro rodinný život
děkanátní Centra pro rodinu Arcidiecéze olomoucké
duchovní správa na Svatém Hostýně
a Matice svatohostýnská

 

POUŤ RODIN A MODLITEB ZA NEJMENŠÍ   

   
Srdečně zveme na Pouť rodin a Pouť modliteb za nejmenší na Svatém Kopečku u Olomouce. Pouť se koná pod záštitou Mariána Jurečky. Mši svatou bude od 10.30 hodin sloužit v bazilice Navštívení Panny Marie biskup Josef Hrdlička

Program:
9.45 pěší pouť z ulice V Lipkách (bus č. 11, stanice Samotišky) do baziliky Navštívení Panny Marie (trasa je necelý kilometr a je vhodná i pro děti); provází P. MUDr. Jiří Korda, koordinátor Modliteb za nejmenší
10.30 mše svatá, celebruje Mons. Josef Hrdlička
13.00 modlitba růžence a adorace Nejsvětější svátosti

Po mši je připraven bohatý program pro děti i rodiče. Především se těšte na koncert skvělého Pavla Helana !!!
Děti čekají soutěže s olomouckými skauty, jízda na koni zdarma, florbal, skákací hrad a mnoho dalšího!
Dobré jídlo a pití za lidové ceny jako vždy zajištěno :-)

Těšíme se na hojnou účast! Za organizátory Centrum pro rodinný život, Hnutí pro život ČR a KDU-ČSL Olomouckého kraje.

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

 Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Záboj
tel: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE na Bouzově

    
Srdečně zveme manžele k postnímu celodennímu zastavení. Tématem obnovy bude  „Velikonoce v rodině“.
Duchovní obnovou bude provázet P. ThLic. Jan Maria Norbert Hnátek OT. Program obsahuje tři bloky promluv, reflexi v páru, mši svatou (bude slavena v kapli sv. Alžběty přímo na krásném hradě Bouzov) a příležitost ke svátosti smíření. Promluvy si vyslechneme v sále obecního úřadu Bouzova (mapa). Bude zajištěn oběd i občerstvení. Obnovu pořádáme ve spolupráci s Centrem pro rodinu Kána Konice a správou hradu Bouzov. Nabízíme možnost hlídání dětí.

Termín:
8. dubna 2017
od 9.00 do 16.00 hod.

Kvůli počtu porcí je třeba si jídlo objednat předem!
Při prezenci bude vybírán poplatek na občerstvení
a režii ve výši 50 Kč na osobu + platba za oběd
včetně nápoje: 80 Kč (dle objednávky).

Přihlášky:
vyplňte prosíme tento on-line přihlašovací formulář...

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Záboj
tel: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

 

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE

    
Srdečně zveme manželské páry (případně jednotlivce) na jednodenní adventní duchovní obnovu. Součástí program bude kromě jiného mše svatá, přednášky a možnost přijetí svátosti smíření. K dispozici bude občerstvení a pro zájemce na oběd pizza. Je třeba se přihlásit předem!

Přednáší:
Drahomíra a Vít Pěluchovi
otec Gorazd Krušina, OPraem.

Téma: „Jaké místo má Bůh v naší rodině“

Místo: Svatý Kopeček u Olomouce
Francouzský sál fary (mapa)
Prostory pro hlídání dětí vlastním pěčovatelkou/-lem zajištěny

Termín: 26. listopadu 2016
(registrace v 9.00 hod., předpokládaný závěr v 16.00 hod.)

Účastnický poplatek: dobrovolný
pro zájemce oběd za 80,- Kč (pizza nebo salát)

Přihlášky: prosíme o vyplnění tohoto  přihlašovacího formuláře...

Plakátek ke stažení | Událost na FB | Akce na Signálech 
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Alena Večeřová
tel.: 587 405 250
e-mail: vecerova@arcibol.cz

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI
na Svatém Hostýně

   
Srdečně zveme rodiny s dětmi na víkendouvou duchovní obnovu. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Duchovní obnovu povede P. Karel Moravec.

Termín: 14.–16. října 2016

Program:
Zahájení: pátek 17.00 mše sv., 18.00 večeře
Pátek, sobota – promluvy kněze, společná modlitba, cesta světla, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem
Neděle – dopolední program, mše sv. v bazilice P. Marie
Ukončení:  neděle 12,00 (oběd)
(během programu pro rodiče se budou o děti starat pečovatelé, včetně miminek)

Ceny:
dospělí  a děti nad 12 let - lůžko v pokoji se soc. zař. + plná penze: 800,- Kč
/ bez snídaní 710 Kč
děti od 3 do 12 let - lůžko v pokoji se soc. zař. + plná penze: 610,- Kč
/ bez snídaní 520 Kč
dospělí  a děti nad 12 let - lůžko v pokoji bez soc. zařízení (pouze 5-ti a 6-ti lůžkové
pokoje s vlastním spacákem) + plná penze: 600,- Kč  /  bez snídaní 510 Kč
děti od 3 do 12 let - lůžko v pokoji bez soc. zař. + plná penze: 500,- Kč
/ bez snídaní 410 Kč
děti do tří let zdarma – bez nároku na lůžko a stravu
Příspěvěk na pečovatele 350 Kč na rodinu a víkend. Ceny za ubytování jsou dotovány z projektu MPSV.
Platbu za pobyt, prosím, pošlete na účet 2800068926/2010; var.s.: datum narození muže (ddmmrrrr) a spec.s.: 102016, nejlépe do 30. září 2016.

Přihláška:
prosíme o vyplnění tohoto přihlašovacího formuláře - odkaz zde...

Pro vaši lepší představu nabízíme několik fotografii ze starší, stejné obnovy - fotky najdete zde...

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Záboj
tel: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

 

POUŤ RODIN K BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ
na Svatém Hostýně

  
Srdečně zveme všechny rodiny na tradiční Arcidiecézní pouť rodin K PANNĚ MARII SVATOHOSTÝNSKÉ. V mimořádném Svatém roce milosrdenství využijte přítomnost Svaté brány na tomto poutním místě. Uskuteční se v sobotu 27. srpna 2016 - “Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok… Nechte se obejmout Božím Milosrdenstvím!

Na co se poutníci můžou těšit?
8.00 hod. PĚŠÍ PUTOVÁNÍ (od hřbitova v Bystřici pod Host.)

10.15 hod. POUTNÍ MŠE SVATÁ (venkovní pódium)
- hlavní celebrant Mons. Jan Graubner

 PROGRAM PRO RODINY:
12.50–14.00 hod. Loutkové DIVADLO Dana Taraby pro děti
(sál ve 2. patře  poutního domu č.3)
13.00–14.00 hod. PŘEDNÁŠKA Mons. Jana Graubnera
pro rodiče a prarodiče (Jurkovičův sál)
14.15–15.15 hod. PŘEDNÁŠKA P. Pavla Šupola:
„O moderní hudbě pro náctileté” (sál poutního domu č.3)

14.00–15.30 hod.  (program připravila centra pro rodinu)
„CESTA PRO RODINY s průchodem Svaté brány”
(začíná u kaple Božího hrobu u hřbitova, pokračuje po fáborcích
Cestou světla a končí Svatou bránou v bazilice P. Marie)
STANOVIŠTĚ PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI na téma:
skutky milosrdenství (prostranství kolem pódia)

15.00 hod. modlitba růžence nejen pro prarodiče (bazilika P. Marie)
15.30 hod. adorace dětí a rodičů (bazilika P. Marie)
15.55 hod. svátostní požehnání na závěr (bazilika P. Marie)

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Pouť pořádají:
Centra pro rodinu Arcidiecéze olomoucké
duchovní správa na Svatém Hostýně
Matice svatohostýnská

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI
na Svatém Hostýně

   
Srdečně zveme rodiny s dětmi na víkendouvou duchovní obnovu. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Duchovní obnovu povede P. Martin Sklenář. Nedělní dopoledne obohatí seminář na téma: „PROČ děti zlobí aneb JAK na nevhodné chování dětí i dospívajících“ pod vedením zkušené lektorky Bc. Marcely Anežky Kořenkové  (více informací o lektorce najdete zde...)

Termín: 3.– 5. června 2016

Program:
Zahájení: pátek 17.00 mše sv., 18.00 večeře
Pátek, sobota – promluvy kněze, společná modlitba, cesta světla, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem
Neděle – dopolední program s Bc. Marcelou A. Kořenkovou, mše sv. v bazilice P. Marie
Ukončení:  neděle 12,00 (oběd)
(během programu pro rodiče se budou o děti starat pečovatelé, včetně miminek)

Ceny:
dospělí  a děti nad 12 let - lůžko v pokoji se soc. zař. + plná penze: 800,- Kč
/ bez snídaní 710 Kč
děti od 3 do 12 let - lůžko v pokoji se soc. zař. + plná penze: 610,- Kč
/ bez snídaní 520 Kč
dospělí  a děti nad 12 let - lůžko v pokoji bez soc. zařízení (pouze 5-ti a 6-ti lůžkové
pokoje s vlastním spacákem) + plná penze: 600,- Kč  /  bez snídaní 510 Kč
děti od 3 do 12 let - lůžko v pokoji bez soc. zař. + plná penze: 500,- Kč
/ bez snídaní 410 Kč
děti do tří let zdarma – bez nároku na lůžko a stravu
Příspěvěk na pečovatele 350 Kč na rodinu a víkend. Ceny za ubytování jsou dotovány z projektu MPSV.
Platbu za pobyt, prosím, pošlete na účet 2800068926/2010; var.s.: datum narození muže (ddmmrrrr) a spec.s.: 62016, nejlépe do 15. května 2016.

Přihláška:
prosíme o vyplnění tohoto přihlašovacího formuláře - odkaz zde... 
k dispozici poslední 5-lůžkový pokoj bez soc. zařízení

Pro vaši lepší představu nabízíme několik fotografii ze starší, stejné obnovy - fotky najdete zde...

Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Záboj
tel: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

DĚKANÁTNÍ POUŤ
ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ

 

Termín: sobota 21. 5. 2016

Místo: katedrála Olomouc

Program:
15.00 Promluva o skutcích milosrdenství
15.30 Korunka k Božímu milosrdenství
16.00 - 16.50 Eucharistická adorace
17.00 - 18.00 Mše svatá

Pro děti od 3 let připravují centra pro rodinu ve spolupráci s katechety samostatný program. Děti můžete předat od 14:30 do 14:55 před katedrálou, kde vám je v 16:50 pečovatelé zase přivedou zpět, abyste mohli společně prožít mši sv. Z organizačních důvodů je třeba nahlásit počet a věk dětí nejpozději do úterý 17. května na Centrum pro rodinný život v Olomouci, tel: 587 405 250 nebo na e-mail: vecerova@arcibol.cz.

Dopravu organizují jednotlivé farnosti autobusem, případně auty.

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

 

POUŤ RODIN na Svatém Kopečku

   
Centrum pro rodinný život a KDU-ČSL Olomouc, letos poprvé s hnutím Modliteb za nejmenší zvou v neděli 22. května 2016 na Pouť rodin na Svatém Kopečku.  

Mši svatou v bazilice Navštívení Panny Marie v 10.30 hod. slouží světící olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička.

 Pro zájemce nabízíme možnost pěší mini-poutě v 9.45 hod. (sraz v ul. V Lipkách, odtud společně k bazilice), provází P. Jiří Korda.

 Po mši svaté bude pro poutníky připraveno občerstvení, program pro děti a rodiče koncert kapely „Makytaky“ z Velké Bystřice. Od 13.00 hod. bude pak v bazilice adorace modlitba růžence. Kontakt: Josef Záboj, tel: 587405292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

 

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE na Bouzově

    
Srdečně zveme manžele k postnímu celodennímu zastavení. Tématem obnovy bude svědectví a odkaz manželství blahoslaveného Karla I. Habsburského a jeho manželky Zity pro naše manželství.
Duchovní obnovou bude provázet P. Metoděj Hofman OT (místní farář a člen Německého řádu - více o otci zde...). Promluvy si vyslechneme v radničním sále obecního úřadu Bouzova (mapa). Závěrečná mše svatá bude slavena v kapli sv. Alžběty přímo na krásném hradě Bouzov.
Občerstvení a oběd bude zajištěn.

Termín a místo:
19. března 2016
od 9.45 do cca. 16.30 hod.

Přihlášky:
Kapacita byla naplněna - děkujeme za pochopení

Plakátek ke stažení

Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Záboj
tel: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

 

PRO DĚTI, KTERÉ ODEŠLY PŘÍLIŠ BRZY

  
zveme rodiče, kterým zemřelo dítě, 3. adventní neděli na mši svatou do baziliky Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku u Olomouce. Zváni jsou i příbuzní a přátelé těchto rodin. Setkání zahrnuje kromě mše svaté za tyto děti a jejich rodiny také jednoduchý doprovodný program, včetně společného setkání a sdílení se po mši sv..

Termín a místo:
13. prosince 2015
začátek mše sv. je v 15 hod.
Svatý Kopeček u Olomouce

PLAKÁT Pro děti, které odešli příliš brzy | autor: Lukáš Pavelec

Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svíčku
(případně lucerničku), a pokud chtějí, i fotografii dítěte.

Zájemci mohou spojit svou účast na setkání
i s naší „Malou poutí za velké věci

Další informace k pramenům setkání
a zprávy z podobného setkání
v Českých Budějovicích najdete zde…

Plakátek ke stažení | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Bližší informace:
Marcela Řezníčková
telefon: 587 405 250
email: reznickova@arcibol.cz

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE

    
Srdečně zveme třetí adventní sobotu manželské páry (případně jednotlivce) na jednodenní adventní zastavení do Olomouce. Součástí programu bude kromě jiného mše svatá, přednášky a možnost přijetí svátosti smíření. 

Obnovu vede:
P. Antonín Krasucki z olomouckého kláštera dominikánů

Téma:
„5 jazyků omluvy“ podle Garyho Chapmana

Místo:
Kurie arcibiskupství (mapa)
Biskupské náměstí 2, Olomouc
(sál ve 2. patře)

Termín:
12. prosinec 2015 od 9.oo hod.
předpokládaný závěr mezi 16. a 17.oo hod.

Účastnický poplatek:
dobrovolný

oběd pro zájemce za  80,-Kč
(pizza nebo salát)

Přihlášky:
vyplňte prosíme tento on-line přihlašovací formulář 

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Josef Záboj
tel.: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI
na Svatém Hostýně

kapacita je plně obsazena - děkujeme za pochopení

Srdečně zveme rodiny s dětmi na víkendouvou duchovní obnovu. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Duchovní obnovu povede P. ThDr. Jan Balík (je vedoucí Sekce pro mládež ČBK, manželům přednáší srozumitelnou formou teologii těla sv. Jana Pavla II.). Duchovní obnově vybral motto: „Rodino, "staň se" tím, čím "jsi"!“ (Familiaris Consortio III,17)

Termín: 2.– 4. října 2015

Program:
Zahájení: pátek 17.00 mše sv., 18,00 večeře
Pátek, sobota – promluvy kněze, společná modlitba, cesta světla, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem
Neděle – dopolední program, mše sv. v bazilice P. Marie
Ukončení:  neděle 12,00 (oběd)
(během programu pro rodiče se budou o děti
starat pečovatelé, včetně miminek)

Ceny:
dospělí  a děti nad 12 let - lůžko v pokoji se soc. zař. + plná penze: 980,- Kč
- bez snídaní 890 Kč
děti od 3 do 12 let - lůžko v pokoji se soc. zař. + plná penze: 860,- Kč
- bez snídaní 770 Kč
děti do tří let zdarma – bez nároku na lůžko a stravu
Příspěvěk na pečovatele 390 Kč na rodinu a víkend. Do ceny je započítana režie na pronájem sálů a pobyt kněze a organizátora.
Platbu za pobyt, prosím, pošlete na účet 2800068926/2010; var.s.: datum narození muže (ddmmrrrr) a spec.s.: 102015, nejlépe do 15. září 2015.

Přihláška:
kapacita je plně obsazena - děkujeme za pochopení

Pro vaši lepší představu nabízíme několik fotografii ze stejné obnovy v říjnu 2011 - fotky najdete zde...

Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Záboj
tel: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz*

 

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A UČITELŮ
na Svatém Hostýně

  
Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na Arcidiecézní pouť rodin a učitelů K PANNĚ MARII SVATOHOSTÝNSKÉ. Uskuteční se v sobotu 29. srpna 2015 - “Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok…”

Na co se poutníci můžou těšit?
8.00 hod. PĚŠÍ PUTOVÁNÍ (od brány hřbitova v Bystřici pod H.)
10.15 hod. POUTNÍ MŠE SVATÁ (venkovní pódium)
- hlavní celebrant Mons. Jan Graubner 
- zpěvem a hudbou doprovodí schola
Program pro pedagogy:
11.30 - 12.30 hod. PŘEDNÁŠKA (Jurkovičův sál)
- v Jurkovičově přednáší Mons. Jan Graubner 
- téma: „Prohlubování osobního vztahu ke Kristu skrze Eucharistii”
Program pro rodiny:
13.00 - 14.00 hod.
• PŘEDNÁŠKA „O pokoji” (jídelna poutního domu č. 3 - 2. patro)
- pro manžele, rodiče a prarodiče přednáší Františka Böhmová
• Loutkové DIVADLO Dana Taraby PRO DĚTI (sál poutního domu č. 3 - 2. patro)
13.00 - 15.00 hod.  (připravili děkanátní centra pro rodinu)
• „CESTA PRO RODINY” (začátek na schodišti před bazilikou)
• STANOVIŠTĚ PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI (louka za pódiem; probíhá současně s Cestou rodin)
- odměny, zmrzlina pro děti zajištěna
14.30 hod. modlitba Růžence seniorů (v bazilice P. Marie)
15.00 hod. adorace dětí a rodičů
- fotografická výstava Jany Šlosarové
- skákací hrad pro děti

Plakátek ke stažení | Akce na SignálechUdálost na FB

Pouť pořádá:
duchovní správa na Sv. Hostýně
Matice svatohostýnská
Centrum pro rodinný život
Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého

 

RODINNÁ OSLAVA U DÓMU
aneb Centrum pro rodinný život slaví 25 let

   
Zveme rodiny k oslavě a poděkování za rodinný život a vše dobré, co přináší, u příležitosti 25. výročí založení našeho centra.

Termín:
20. června 2015

Místo:
Václavské náměstí v Olomouci
(před katedrálou Svatého Václava)

Oslavu zahájíme v 10.30 hod. slavením mše svaté v katedrále. Po ní bude venku připraveno občerstvení, následně od 13.00 hod. loutkové divadlo Dana Taraby,  zábavně-poučná prohlídka Arcibiskupského paláce, návštěva Arcidiecézního muzea, hudební vystoupení studentů z Konzervatoře Evangelické akademie s workshopem pro děti a další hry s aktivitami pro celou rodinu, včetně skákacího hradu.
Na závěr oslavy v 16.00 hod. bude požehnání rodinám v chórové kapli katedrály.
Nabízíme také příležitost nechat se inspirovat malou výstavou o životech manželských párů, které prošly nebo procházejí procesem svatořečení.

 
Partneři akce:

www.olmuart.cz/arcidiecezni-muzeum-olomouc
www.arcibiskupskypalac.cz
www.ololod.cz
www.pivochomout.cz
www.konzervatorolomouc-kea.cz

 

Plakátek ke stažení | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI
na Svatém Hostýně

    
Srdečně zveme rodiny s dětmi na víkendouvou duchovní obnovu. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Duchovní obnovu povede P. František Sedláček (farář ve Štípě a děkan vizovického děkanátu)

Termín: 29.– 31. května 2015

Program:
Zahájení: pátek 17.00 mše sv., 18,00 večeře
Pátek, sobota – promluvy kněze, společná modlitba, cesta světla, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem
Neděle – dopolední program, mše sv. v bazilice P. Marie
Ukončení:  neděle 12,00 (oběd)
(během programu pro rodiče se budou o děti /i miminka/ starat pečovatelé)

Ceny:
dospělí  a děti nad 12 let - lůžko v pokoji se soc. zař. + plná penze: 980,- Kč (bez snídaní 890 Kč)
děti od 3 do 12 let - lůžko v pokoji se soc. zař. + plná penze: 860,- Kč (bez snídaní 770 Kč)
děti do tří let zdarma – bez nároku na lůžko a stravu

Příspěvěk na pečovatele 390 Kč na rodinu a víkend. Do ceny je započítana režie na pronájem sálů a pobyt kněze a organizátora.

Pro vaši lepší představu nabízíme několik fotografii ze stejné obnovy v říjnu 2011 - fotky najdete zde...

Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Záboj
tel: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz*

 

POKLADY NAŠÍ RODINYPlakat poklady maly

  
Milé rodiny
,
v rámci slavení Roku rodiny jsme nabídli aktivitu s názvem „Poklady naší rodiny", která měla za cíl povzbudit k objevení pokladů uprostřed vaší rodiny. Udělejte si čas popřemýšlet a společně ve svých rodinách najít to, co dobrého se v nich kdy událo, co vás posunulo dál, obohatilo atp.

Číst dál...

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE

    
Srdečně zveme druhou adventní sobotu manželské páry (případně jednotlivce) na jednodenní adventní zastavení na Svatém Kopečku u Olomouce. Součástí programu bude kromě jiného mše svatá, přednášky a možnost přijetí svátosti smíření. K dispozici bude občerstvení a pro zájemce na oběd pizza. Je třeba se přihlásit předem!

Přednáší:
Mgr. Ing. Františka Böhmová
zkušená přednášející, katechetka a pastorační asistentka ve farnosti Ostrava-Zábřeh
autorka knížek s modlitbami pro děti

Téma:
„Krize a naděje v manželství“

Místo:
Svatý Kopeček
Francouzský sál fary
(mapa)

Termín:
6. prosinec 2014
(registrace v 9:00 hod.,
předpokládaný závěr v 17.00 hod.)

Účastnický poplatek:
za osobu: 50,- Kč (občerstvení+režie) / 130,-Kč (oběd+obč.+režie)
za pár: 80,- Kč (občerstvení+režie) / 240,-Kč (oběd+obč.+režie)
sponzorská cena za osobu 200,-Kč / pár 400,-Kč

Plakátek ke stažení | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Přihlášky:
přihlašovací formulář k dispozici zde...

Kontaktní osoba:
Peter Markovič
tel.: 587 405 293
e-mail: markovic@arcibol.cz

 

PRO DĚTI, KTERÉ ODEŠLY PŘÍLIŠ BRZY

  
zveme rodiče, kterým zemřelo dítě, 2. adventní neděli 14. prosince 2014 na mši svatou v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce. Zváni jsou i příbuzní a přátelé těchto rodin. Začátek je v 15 hodin, setkání zahrnuje kromě mše svaté za tyto děti a jejich rodiny také jednoduchý doprovodný program.PLAKÁT Pro děti, které odešli příliš brzy | autor: Lukáš Pavelec

Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svíčku
(případně lucerničku), a pokud chtějí, i fotografii dítěte.

Další informace k pramenům setkání
a zprávy z podobného setkání
v Českých Budějovicích najdete zde…

Plakátek ke stažení | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Bližší informace:
Marcela Řezníčková
telefon: 587 405 250
email: reznickova@arcibol.cz*

 

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A UČITELŮ
na Svatém Hostýně

  
Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na Arcidiecézní pouť rodin a učitelů K PANNĚ MARII SVATOHOSTÝNSKÉ, která má být vrcholem roku rodiny v naší arcidiecézi. Uskuteční se v sobotu 30. srpna 2014 - “Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok…”

Na co se návštěvníci mohli těšit?
8.00 hod. PĚŠÍ PUTOVÁNÍ
10.00 hod. POUTNÍ MŠE SVATÁ na venkovním pódiu
- hlavní celebrant Mons. Jan Graubner 
- zpěvem a hudbou doprovázela skupina Paprsky
Program pro pedagogy:
11.30 - 12.30 hod. PŘEDNÁŠKA
- přednášel Mons. Jan Graubner 
- téma: „Eucharistie v životě učitele”
14.00 hod. CESTA SVĚTLA
Program pro rodiny:
13.00 - 14.00 hod.
• PŘEDNÁŠKA „O vděčnosti”
- pro manžele, rodiče a prarodiče přednášela Františka Böhmová
• Loutkové DIVADLO Dana Taraby PRO DĚTI
13.00 - 15.00 hod.  (připravili děkanátní centra pro rodinu)
• „CESTA PRO MANŽELE”
• STANOVIŠTĚ PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI
- odměny, zmrzlina i cukrová vata byla pro děti zajištěna
15.30 hod. SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ v bazilice Panny Marie
16.00 - 17.15 hod. KONCERT hudební skupiny PAPRSKY
Výstava „Poklady naší rodiny":
- jaké „poklady“ objevily rodiny v kruhu svých nejbližších...? 
- více o aktivitě najdete zde...

Plakátek ke stažení | Událost na FB

Pouť pořádali: duchovní správa na sv. Hostýně, Matice svatohostýnská, Centrum pro rodinný život a Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého

 

V.A.M.
Velikonoční Arcibiskupovi Myšlenky

V rámci velikonoční doby 2014 jsme nabídli zasílání citátů otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera formou SMS. Citáty byly tematicky zaměřené k Roku rodiny.

Službu zajištilo Centrum pro rodinný život a Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci s T-Mobile a.s.

 

INTERAKTIVNÍ PRÁCE S BIBLÍ NEJEN PRO RODIČE

   
 Naše Centrum ve spolupráci s Českým katolickým biblickým dílem pořádá dne 11. ledna 2014 celodenní seminář nejen pro rodiče na téma: "Bůh je Otec vychovávající včera i dnes". Jedná se o interaktivní práci s Biblí v kombinaci s nejnovějšími pomůckami. Tematicky je setkání zaměřeno na rodičovství, výchovu a formaci dětí. Přijměte pozvání k účasti. 

 

Kronika akcí z let 2013...

 

Konference u příležitosti Roku víry na téma: Víra ve Víru rodiny - 23. 3. 2013

Světové setkání rodin v Miláně - 31.5. - 3.6. 2012

Duchovní obnova pro rodiny na Sv. Hostýně - říjen 2011

Pouť dětí a rodin na Sv. Hostýně - 27. srpna 2011

Pocta blahoslaveným manželům Martinovým - 29. června 2011

Rodina na Floře a v Bibli - 15. května 2011

Kurz „Předávání víry v rodině“ - únor 2011

Den pro mladá manželství - 12. února 2011

Přirozené plánování rodičovství - říjen až prosinec 2010

Mezinárodní konference: Rodina je centrem života - 20. 11. 2010

Duchovní obnova pro rodiny na Sv. Hostýně - 18. - 20. 6. 2010

Rodiny na Floře a v Bibli - 16. 5. 2010