Poradenství

 

Naše Centrum zprostředkovává odborné poradenství v různých oblastech a situacích lidského života. Všechny poradny se objednávají telefonicky nebo osobně na CPR Olomouc (kontakty níže). Pokud není uvedeno jinak, probíhají v prostorách kurie a jsou bezplatné. Objednávat se musí sám klient.

 

PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ, DĚTI A MLÁDEŽ OD 15 LET

Mgr. Pavlína Fremlová, psycholožka

Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích, také s problémy po traumatu ovdovění, úmrtí v rodině.

 

MANŽELSKÉ, RODINNÉ I OSOBNÍ PORADENSTVÍ

Mgr. Marie Linhartová, psycholožka

Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích. Lze objednávat dospělé a mládež od 15 let. Čtvrtek odpoledne.

Mgr. Dušan Mačák, psycholog

Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích, problémy v nezaměstnanosti a obtížných životních situacích. Různé termíny.

 

PORADENSTVÍ PRO RODIČE

Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka, andragožka

Poradenství pro rodiče při obtížích ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném směřování. Přihlášení přes email: korenkovam@email.cz. 

 

PASTORÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ

MUDr. Jitka Krausová, OV, psychiatr

■  Duchovní a duchovně psychické problémy (víry, modlitby, povolání atd.), patologie víry (skrupule atd.),
■  deprese, úzkostné poruchy apod. - komplexní přístup (biopsychospirituální)
■  poradenství pro příbuzné psychicky nemocných.

Poradenství není určené pro klienty se závislostí, poruchy příjmu potravy, dlouhodobé psychoterapie, manželské a vztahové problémy. Nenahrazuje léčbu léky a psychiatra.

Mailová poradna:
■  dotazy na problémy psychické, duchovní a oblast alternativní medicíny.

Pro kněze, duchovní, církevní pracovníky konzultace svěřených problémů i telefonicky.

 

Konkrétní termín si můžete objednat telefonicky:
mobil: 720 110 750,
tel.: 587 405 250, -253

nebo osobně na našem Centru (kontakt zde...).

Dotaz týkající se našich poradenských služeb můžete taktéž napsat na rodina@ado.cz.

 

 

 

 

Plakátek ke stažení 

 

 

 

► Získávejte relevantní informace z ověřených zdrojů
        V souvislosti s šířením korovaniru např. zde:
                ■ Státní zdravotní ústav
                ■ Krajská hygienická stanice

Pečujte o své fyzické i psychické zdraví.
              ■ Státní zdravotní ústav v rámci tohoto tématu nabízí k pročtení
                 tyto publikace a doporučení.
                ■ Xtero pro psychické zdraví - MUDr. Jitka Krausová
                ■ Asociace klinických psychologů - Doporučení pro veřejnost
               Cvičení vděčnosti
               Relaxační cvičení
               Relaxační cvičení - 5ti-denní výzva - video

Kněží, psychologové, psychoterapeuté nabízí možnost konzultací po telefonu duchovní a psychologickou pomoc po telefonu. Pokud ji sami potřebujete nebo víte o někom, komu by taková pomoc pomohla, neváhejte se na ně obrátit o pomoc.
               Kontakty v rámci Olomoucké arcidiecéze
               Kontakty v rámci českých diecézí

 


 

Dále doporučujeme:

  
PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Wurmova 7, Olomouc
603 460 621, 731 749 783
olomouc@poradnaprozeny.eu
www.olomouc.poradnaprozeny.net

KRIZOVÁ POMOC - CHARITA OLOMOUC
Poskytuje okamžitou psychologickou a sociální pomoc a podporu lidem v akutní krizi (vztahové problémy, zhoršení psychického stavu, neočekávaná ztráta bydlení, domácí násilí aj.) 

Otevírací hodiny:
po - pá od 08:00 do 16:00
so - ne, svátky  od 08:00 do 16:00

Adresa:
Řezníčková 8, Olomouc
tel. 420 734 435 078
https://www.olomouc.charita.cz/sluzby/spp/kic/

Dluhová poradna
tel. 420 736 764 804
https://www.olomouc.charita.cz/sluzby/spp/dluhova-poradna/

PORADNA AQUA VITAE
(nejen) pro ženy v tísni
tel.: 800 108 000
poradna@linkapomoci.cz
www.linkapomoci.cz