Poradenství

Naše Centrum zprostředkovává odborné poradenství v různých oblastech a situacích lidského života. Všechny poradny se objednávají telefonicky nebo osobně na CPR Olomouc (kontakty níže). Pokud není uvedeno jinak, probíhají v prostorách kurie a jsou bezplatné. Objednávat se musí sám klient.  


PORADENSTVÍ V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

Bc. Marcela Řezníčková, psychoterapeutka – logoterapie a existenciální analýza

Pro lidi po traumatu ovdovění, úmrtí v rodině, rozpadu rodiny; pro osamělé rodiče, životní doprovázení při osamění a hledání smyslu života; dlouhodobé problémy v rodině (chronická nemoc, blízký alkoholika); problémy v zaměstnání (šikana), prevence vyhoření pro laické pracovníky v církvi. Pro dospělé, výjimečně mládež od 16 let. Není určena pro závislé a závažně psychicky nemocné. Středa dopoledne i odpoledne.

 

PORADENSTVÍ PRO DĚTI, NÁCTILETÉ A JEJICH RODIČE 

 

 

MANŽELSKÉ, RODINNÉ I OSOBNÍ PORADENSTVÍ

Mgr. Marie Linhartová, psycholožka

Problémy manželské, vztahové. Lze objednávat manžele, dospělé jednotlivce, ale i dorost od 15 let. Čtvrtek odpoledne.

 

MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADENSTVÍ

 

  

PORADENSTVÍ PRO RODIČE

Bc. Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka – efektivní rodičovství

Pro rodiče při obtížích ve vztahu s dětmi, výchovném neúspěchu i pro prohloubení vztahu s dítětem. Středa odpoledne v CPRŽ Olomouc, možnost využít zázemí CPR Prostějov po předchozí domluvě emailem: korenkovam@email.cz. Od druhé konzultace 250 Kč/hod.

 

PASTORÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ

MUDr. Jitka Krausová, psychiatr

Psychické problémy; doprovázení při psychických nemocech (depresích atd.); sexuální problémy (návykové ukájení, porno); otázky osobnostního a duchovního růstu; patologie víry (skrupulozita atd.), otázky povolání. Pro dospělé, výjimečně od 16 let. Není pro závislé na alkoholu, drogách, gamblery, mentální anorexie. Nenahrazuje léčbu léky u psychiatra. Pro kněze konzultace problémů s farníky telefonicky, mailem, stejně tak doporučení odborníků.

 

Konkrétní termín si můžete objednat telefonicky - mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250, -253, nebo osobně na našem Centru (kontakt zde...).

Dotaz týkající se našich poradenských služeb můžete taktéž napsat na rodina@arcibol.cz.

Upozornění: o prázdninách jsou poradny zavřené!

plakátek našeho poradenství ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

 


 

Dále doporučujeme:

  
PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Wurmova 7, Olomouc
603 460 621, 731 749 783
olomouc@poradnaprozeny.eu
www.olomouc.poradnaprozeny.net

Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc a poradenství
(CHARITA OLOMOUC)
- Krizové centrum
- Dluhová poradna
- Pomoc v mimořádných a krizových situacích
Wurmova 5, Olomouc
www.olomouc.charita.cz/sluzby-...

Poradna Aqua vitae
(nejen) pro ženy v tísni
tel.: 800 108 000
poradna@linkapomoci.cz
www.linkapomoci.cz