Poradenství

Naše Centrum zprostředkovává odborné poradenství v různých oblastech a situacích lidského života. Všechny poradny se objednávají telefonicky nebo osobně na CPR Olomouc (kontakty níže). Pokud není uvedeno jinak, probíhají v prostorách kurie a jsou bezplatné. Objednávat se musí sám klient.  


PORADENSTVÍ V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

Bc. Marcela Řezníčková, psychoterapeutka – logoterapie a existenciální analýza

Pro lidi po traumatu ovdovění, úmrtí v rodině, rozpadu rodiny; pro osamělé rodiče, životní doprovázení při osamění a hledání smyslu života; dlouhodobé problémy v rodině (chronická nemoc, blízký alkoholika); problémy v zaměstnání (šikana), prevence vyhoření pro laické pracovníky v církvi. Pro dospělé, výjimečně mládež od 16 let. Není určena pro závislé a závažně psychicky nemocné. Středa dopoledne i odpoledne.

 

PORADENSTVÍ PRO DĚTI, NÁCTILETÉ A JEJICH RODIČE 

Mgr. Barbora Ševčíková, psycholožka

Rodinné a vztahové problémy; problémy ve škole (šikana, záškoláctví, výchovné problémy, komunikace s kamarády, zhoršený prospěch); terapie depresivních a úzkostných poruch. Středa odpoledne v Poradně pro ženy a dívky, Wurmova 7, Olomouc.

 

MANŽELSKÉ, RODINNÉ I OSOBNÍ PORADENSTVÍ

Mgr. Marie Linhartová, psycholožka

Problémy manželské, vztahové. Lze objednávat manžele, dospělé jednotlivce, ale i dorost od 15 let. Čtvrtek odpoledne.

 

MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Vít Hušek, Th.D., teolog, psycholog

Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích.
Symbolický poplatek 50 Kč/hodinu od 2. sezení. Čtvrtek odpoledne.

  

PORADENSTVÍ PRO RODIČE

Mgr. Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka – efektivní rodičovství

Pro rodiče při obtížích ve vztahu s dětmi, výchovném neúspěchu i pro prohloubení vztahu s dítětem. Středa odpoledne v CPRŽ Olomouc, možnost využít zázemí CPR Prostějov po předchozí domluvě emailem: korenkovam@email.cz. Od druhé konzultace 250 Kč/hod.

 

PASTORÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ

MUDr. Jitka Krausová, psychiatr

Psychické problémy; doprovázení při psychických nemocech (depresích atd.); sexuální problémy (návykové ukájení, porno); otázky osobnostního a duchovního růstu; patologie víry (skrupulozita atd.), otázky povolání. Pro dospělé, výjimečně od 16 let. Není pro závislé na alkoholu, drogách, gamblery, mentální anorexie. Nenahrazuje léčbu léky u psychiatra. Pro kněze konzultace problémů s farníky telefonicky, mailem, stejně tak doporučení odborníků.

 

Konkrétní termín si můžete objednat na tel. 587 405 250, 253 nebo osobně na našem Centru (kontakt zde...).

Dotaz týkající se našich poradenských služeb můžete taktéž napsat na rodina@arcibol.cz.

Upozornění: o prázdninách jsou poradny zavřené!

plakátek našeho poradenství ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

 


 

Dále doporučujeme:

  
PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Wurmova 7, Olomouc
603 460 621, 731 749 783
olomouc@poradnaprozeny.eu
www.olomouc.poradnaprozeny.net

Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc a poradenství
(CHARITA OLOMOUC)
- Krizové centrum
- Dluhová poradna
- Pomoc v mimořádných a krizových situacích
Wurmova 5, Olomouc
www.olomouc.charita.cz/sluzby-...

Poradna Aqua vitae
(nejen) pro ženy v tísni
tel.: 800 108 000
poradna@linkapomoci.cz
www.linkapomoci.cz